Gloudemans Uitspraak - algemeen
18 december 2019

ABRS / voorzienbaarheid en risicoanalyse

Appellant bestrijdt dat het op het moment dat hij zijn woonhuis kocht kenbaar was dat het uitwerkingsplan was vastgesteld en dat het ontwerp ervan ter inzage heeft gelegen.

bekijk uitspraak

De Afdeling stelt dat dat beleidsvoornemen op de juiste wijze bekend is gemaakt. Dit betekent dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat het college appellant voorzienbaarheid van het planologisch nadeel mocht tegenwerpen.

De Afdeling begrijpt dat appellant zich gesteund voelt in zijn gedachte dat de publicatie niet op de voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden, omdat in de risicoanalyse die de gemeente heeft laten opstellen, in de voorbereiding van de wijziging van het huidige plangebied “Gelderakkers”, een document van later datum is aangemerkt als het stuk op basis waarvan voorzienbaarheid van de planologische wijziging moet worden aangenomen. Dit neemt niet weg dat, nu het provinciale uitwerkingsplan op 18 augustus 2004 bekend is gemaakt, dat de voor appellant nadelige planologische wijziging ten tijde van de aankoop van zijn perceel en woonhuis kenbaar was.

Gloudemans voor het land van morgen