Gloudemans Uitspraak - algemeen
7 februari 2018

ABRS – Onafhankelijkheid nader adviseur

Naar aanleiding van een tussenuitspraak heeft het college een nader advies verzocht aan de deskundige die tevens heeft geadviseerd bij de primaire besluitvorming.

bekijk uitspraak

De Afdeling stelt voorop dat het college in beginsel vrij is zelf een deskundige te benaderen die naar zijn idee geschikt is een advies uit te brengen dat het bij zijn besluitvorming kan betrekken. Dat de Afdeling heeft geoordeeld dat bepaalde uitgangspunten die de betreffende deskundige aan een eerder advies ten grondslag heeft gelegd onjuist zijn vormt op zichzelf onvoldoende grond voor het oordeel dat deze deskundige niet opnieuw door het college aangezocht kan worden. Dit zou anders zijn als de aangezochte deskundige eerder bijvoorbeeld blijk heeft gegeven niet onafhankelijk of onpartijdig te zijn. Hiervan is in dit geval geen sprake.

Gloudemans voor het land van morgen