Gloudemans Uitspraak - algemeen
22 januari 2020

ABRS – NMR / inbreidingslocatie

Als gevolg van de komst van vijf woningen stelt aanvrager schade te hebben geleden. Tussen partijen is de omvang van het normaal maatschappelijk risico in geschil.

Bekijk uitspraak

De Afdeling stelt vast dat de deskundige in redelijkheid het normaal maatschappelijk risico heeft kunnen vaststellen op 5% omdat sprake is van een inbreidingslocatie. Daartoe wordt verwezen naar de bij de agrarische bestemming opgenomen wijzigingsbevoegdheid. Voorts blijkt uit de aangehaalde beleidsstukken dat inbreiding is te verkiezen boven uitbreiding. Dat de gemeente in een krimpregio ligt, betekent niet dat geen woningbouw te verwachten is.

Gloudemans voor het land van morgen