Gloudemans Uitspraak - algemeen
22 maart 2017

ABRS – woz-waarde (Achtkarspelen)

De kwestie spitst zich toe op het verschil tussen de woz-waarde en de in het kader van de aanvraag planschade vastgestelde waarde.

bekijk uitspraak

Na twee tussenuitspraken komt de Afdeling nu tot een eindoordeel. Uit de uitspraken volgt dat bij een aanzienlijk verschil de gemeente dit verschil nader moet motiveren. Daarbij is onder meer van belang om te kijken in hoeverre de planwijziging een rol heeft gespeeld bij het vaststellen van de woz-waarde. Verder is het van belang te kijken naar de peildatum en dient bekeken te worden of hetgeen feitelijk gerealiseerd is ook hetgeen is wat planologisch maximaal mogelijk was. In de onderhavige casus moest op alle drie de vragen ja worden gezegd. De Afdeling heeft vervolgens zelf de planschade (hoger) vastgesteld. Deze uitspraak is verder nog interessant voor wat betreft de vergoeding deskundigenkosten.

Gloudemans voor het land van morgen