Integrale aanpak gebiedsvisie

De overheid beschikt over een gereedschapskist aan instrumenten waarmee zij een grondstrategie kan uitvoeren. Het is van belang om deze instrumenten goed te benutten. Eerst moet in de minnelijke sfeer met de eigenaren en andere belanghebbenden worden gesproken en onderhandeld.

Grondbeleidsinstrumenten zoals: Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigening en gedoogplichten kunnen als stok achter de deur of uiterst middel worden ingezet. Hiervoor is goede kennis van deze instrumenten nodig, net zoals een scherp inzicht in de grondmarkt. De integrale aanpak van Gloudemans kenmerkt zich tot een oriëntatie van de grondposities in combinatie met de ruimtelijke ordening aan de voorzijde van een project. Een doordachte aanpak aan de voorzijde, voorkomt verrassingen aan de achterzijde van een project. Zo kunnen projecten daadwerkelijk binnen de beoogde planning gerealiseerd worden.

 

Bekijk interactieve infographic

Gloudemans | Integrale aanpak gebiedsvisie

Download Integrale aanpak

Gloudemans voor het land van morgen