Gloudemans Uitspraak - algemeen
11 juli 2018

ABRS – Niet gecertificeerd taxateur

Appellant betoogt dat het college niet van het advies van de SAOZ uit mocht gaan omdat de SAOZ ten onrechte geen gecertificeerd taxateur heeft ingeschakeld voor de waardering van het planologisch nadeel.

bekijk uitspraak

Appellant heeft daarentegen zelf een waardering overgelegd van een register-taxateur en gecertificeerd taxatie- en rentmeesterkantoor. De Afdeling overweegt dat de voor de SAOZ werkzame taxateur (KRMT en rentmeester NVR) is ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. Daarin staat hij vermeld met als vakgebieden makelaar/taxateur, omgevingsrecht, overheidsaansprakelijkheid en rentmeesterschap. Op grond hiervan moet naar het oordeel van de Afdeling ervan uit worden gegaan dat hij op die gebieden deskundig is en dus als taxateur mocht worden ingeschakeld door de SAOZ.

Gloudemans voor het land van morgen