Gloudemans Uitspraak - algemeen
31 januari 2018

ABRS – Beleidsvoornemen onvoldoende concreet

In het nieuwe bestemmingsplan zijn de bebouwingsmogelijkheden beperkt. In een openbaar beleidsvoornemen stond opgenomen dat het nieuwe bestemmingsplan hoofdzakelijk consoliderend van aard zal zijn, waarbij de bestaande situatie als uitgangspunt voor de regeling wordt genomen. Naar oordeel van de Afdeling is dit onvoldoende concreet om aan te nemen dat de planologische verslechtering op de percelen voorzienbaar was.

bekijk uitspraak

Bij de planologische beoordeling is betrokken dat aanvrager voordeel heeft ondervonden door uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden. In hoger beroep stelde aanvrager dat hij voor die nieuwe gebruiksmogelijkheden reeds een gedoogtoestemming had onder het oude bestemmingsplan. De Afdeling overweegt dat dit niet tot een ander oordeel leidt. In de vergelijking mag immers uitsluitend rekening worden gehouden met planconforme activiteiten en niet met activiteiten die in planologische zin niet zijn toegestaan.

Gloudemans voor het land van morgen