Gloudemans Uitspraak - algemeen
18 mei 2022

ABRS – NMR – afstand

Ter discussie staat de omvang van het normaal maatschappelijk risico. Appellant betoogt dat gezien de geringe afstand tussen de woning en het plangebied een lager normaal maatschappelijk risico aan de orde is.

Bekijk uitspraak

De Afdeling overweegt dat bij het vaststellen van de omvang van het normaal maatschappelijk risico geen zelfstandige betekenis toe komt aan de door appellant bedoelde geringe afstand tussen de woning en het plangebied. Die afstand is slechts van belang als daaruit zou blijken dat de ontwikkeling naar haar aard en omvang niet of niet geheel binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving of binnen het gedurende een reeks van jaren gevoerde ruimtelijke beleid paste. Deze situatie doet zich hier echter niet voor.

Gloudemans voor het land van morgen