Gloudemans Uitspraak - algemeen
22 september 2021

ABRS – Compensatie in natura

Appellant ondervindt directe planschade door een planologische wijziging.

Bekijk uitspraak

Het college had in 2015 besloten om € 250.000,00 uit te keren indien binnen twee jaar geen herstelplan is vastgesteld. Het college heeft deze termijn niet gehaald maar wenst alsnog in natura te compenseren. De Afdeling overweegt dat het college in het besluit op ondubbelzinnige wijze heeft bepaald dat een tegemoetkoming wordt toegekend van € 250.000,00 als niet binnen de gestelde termijn een herstelplan wordt vastgesteld. Vaststaat dat binnen de termijn geen herstelplan is vastgesteld. De rechtszekerheid gebiedt naar oordeel van de Afdeling dan dat € 250.000,00 wordt betaald.

Gloudemans voor het land van morgen