Gloudemans Uitspraak - algemeen
1 mei 2019

ABRS – Burger-/bedrijfswoning

In deze zaak staat ter discussie of door de verkregen vrijstelling voor een burgerwoning, een negatieve invloed heeft op het bedrijf van appellant. De Afdeling stelt vast dat onder het oude planologische regime op het perceel waar met een vrijstelling een burgerwoning mogelijk is gemaakt, een bedrijfswoning kon worden gerealiseerd.

bekijk uitspraak

Zoals het college ter zitting terecht naar voren heeft gebracht, geldt er voor bedrijfswoningen van derden in een geval als dit geen andere geluidsnormering dan voor burgerwoningen. Aangezien onder het oude planologische regime op het perceel tegenover dat van appellant een bedrijfswoning kon worden gerealiseerd, had ook onder het oude planologische regime een vergelijkbare milieuvergunning verleend kunnen worden. Het nadeel dat appellant ondervindt heeft naar het oordeel van de Afdeling dan ook geen planologische oorzaak.

Gloudemans voor het land van morgen