Gloudemans Uitspraak - algemeen
25 maart 2020

ABRS – Overgangsrecht directe planschade

In deze zaak staat ter discussie of bij directe planschade de gebruiksmogelijkheden onder het overgangsrecht dienen te worden betrokken. Appellant verwijst daartoe naar zeven uitspraken waaruit zou blijken dat overgangsrecht wél dient te worden betrokken. Op grond van die uitspraken zou onder meer rekening dienen te worden gehouden met het overgangsrecht omdat hiermee bij de schadetaxatie rekening wordt gehouden.

Bekijk uitspraak

De Afdeling gaat in op de verschillende uitspraken en overweegt dat de hoofdregel is dat het overgangsrecht bij het bepalen van de planschade buiten beschouwing wordt gelaten. Onder omstandigheden kan er reden zijn een uitzondering op deze hoofdregel te maken. Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat het overgangsrecht een rol speelt in de schadetaxatie wanneer dit overgangsrecht direct betrekking of invloed heeft op de schade in de vorm van een inkomensderving. Ingeval van een waardedaling wordt geen rekening gehouden met het overgangsrecht, ook niet bij de schadetaxatie.

Gloudemans voor het land van morgen