Gloudemans Uitspraak - algemeen
26 september 2018

ABRS – Passieve risicoaanvaarding verhuurd pand

Eigenaar van een bedrijfspand heeft het pand verhuurd voor kantoordoeleinden. Onder het oude planologische regime was het mogelijk het pand te gebruiken voor zowel kantoor- als horecadoeleinden. Onder het nieuwe bestemmingsplan is gebruik als kantoor alleen mogelijk als dat gebruik al bestond.

bekijk uitspraak

Op grond van het in het plan opgenomen overgangsrecht geldt voor horeca hetzelfde. Op het moment dat de eigenaar de huurovereenkomst loot was niet te voorzien dat de bedrijfsruimte in de toekomst niet meer voor horecafuncties gebruikt zou kunnen worden. Daarnaast duurde de huurovereenkomst tot na de benuttingsperiode, zodat de eigenaar niet vrijelijk over het pand kon beschikken. Van passieve risicoaanvaarding is naar oordeel van de Afdeling dan ook geen sprake.

Gloudemans voor het land van morgen