Gloudemans Uitspraak - algemeen
18 april 2018

ABRS – Aanvulling aanvraag verjaard

Appellante heeft in 2006 een aanvraag om planschade ingediend. In die aanvraag heeft appellant alleen gesteld vermogensschade te hebben geleden als gevolg van de waardedaling van zijn bedrijf. Appellant heeft eerst in augustus 2014 gesteld dat hij ook inkomensschade heeft geleden als gevolg van de bestemmingsplanwijziging.

bekijk uitspraak

De Afdeling is van oordeel dat die aanvulling van de aanvraag buiten de wettelijke termijn is gedaan, nu het bestemmingsplan op dat moment al meer dan vijf jaar onherroepelijk was. De inkomensschade behoeft derhalve niet te worden beoordeeld.

Gloudemans voor het land van morgen