Gloudemans Uitspraak - algemeen
17 november 2021

ABRS – Sleufsilo’s

Op grond van de bepalingen in het bestemmingsplan zijn sleufsilo’s ook buiten het bouwblok toegestaan. Gelet op deze bepalingen kon de bouwlocatie voorheen planologisch worden ingericht als bosgebied of als cultuurgrond met teeltondersteunende voorzieningen en sleufsilo’s. De opslag van in plastic verpakte veevoederbalen op het maaiveld van de bouwlocatie was tot op de perceelgrens toegestaan.

Bekijk uitspraak

De Afdeling merkt vervolgens op dat op grond van artikel 3:46 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer het opslaan van kuilvoer plaatsvindt op ten minste 25 m van een geurgevoelig object. Woningen zijn geurgevoelige objecten, zodat de opslag van los kuilvoer in sleufsilo’s op de bouwlocatie voorheen op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet was toegestaan. De mogelijkheid in het oude bestemmingsplan om op de bouwlocatie sleufsilo’s voor los kuilvoer te realiseren was dan ook louter een theoretische planologische mogelijkheid, waarvan de realisering met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was uitgesloten.

Gloudemans voor het land van morgen