GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen
15 augustus 2023

Meer Tenderen, Beter Tenderen in tijden van schaarste

Er is krapte op de woningmarkt, er moet tempo gemaakt worden met bouwen en er wordt veel van marktpartijen gevraagd. Denk aan hoge kwaliteits- en duurzaamheidsambities, voorgeschreven woningbouwcategorisering en aanzienlijke tenderkosten. En dat in een tijd waarin de betaalbaarheid steeds verder onder druk staat als gevolg van de stijgende hypotheekrente en de hoge bouwkosten. Als we niet uitkijken, dan belanden we in een recessie en kunnen we fluiten naar onze woningbouwproductie. Aan de andere kant: ontwikkelposities zijn nog steeds schaars en het is in belang van de overheid om de schaarse gronden op een transparante en eerlijke manier uit te geven. Vandaar ook Didam.

 

 

Het is onze taak om openbare selectieprocedures zo lean en mean mogelijk te houden. Sinds Didam moet er meer openbaar geselecteerd worden. Des te meer reden om zorgvuldig naar het doel van de uitvraag te kijken. Daarom steken wij nu ook meer tijd in het uitwerken van een tenderstrategie met onze opdrachtgevers, voorafgaand aan het opstellen van de tenderstukken. Een belangrijk onderdeel van de tenderstrategie is een analyse van de potentiële kring van gegadigden. Net als het uitdenken van de beoordelingscriteria.

Voor de eenvoudigere opgaven waarbij een tender noodzakelijk is, onderzoeken we de mogelijkheid van een openbare verkoopprocedure zonder voorselectie. Dat bespaart namelijk tijd en kosten, wat zowel voor de uitvrager als voor de aanbieder voordelig is. Het is zeker niet in alle gevallen noodzakelijk om een schetsontwerp uit te vragen. Soms volstaat een globale (duurzaamheids)visie op de opgave in combinatie met een grondbod.

Bij complexere selectieprocedures bouwen we vrij standaard dialoogmomenten in tijdens de verkoopfase. Dat helpt bij het wederzijdse begrip van partijen en tijdens die momenten kunnen eerste ontwerprichtingen besproken worden. Dit levert betere plannen op en voorkomt dat partijen uitgesloten moeten worden, omdat ze niet voldoen aan de eisen. Uiteraard waken we er tijdens de procedure met dialoog voor dat het gelijke speelveld te allen tijde gehandhaafd blijft.

Ook behoefte aan een tenderstrategie voor een locatie, die door Didam, openbaar verkocht moet worden?! Neem dan gerust vrijblijvend contact op met het tenderteam van Gloudemans!

 

In 2023 nemen wij – Martine, Romy, Roger en Hélène – je mee in onze blogreeks ‘Meer tenderen, beter tenderen’. Hierin delen we onze visie op het beter én efficiënter insteken van openbare selectieprocedures, omdat dit steeds belangrijker wordt nu er meer getenderd zal moeten worden. Hoe kun je bijvoorbeeld zorgen voor meer transparantie in je tenders? Of hoe ga je om met subjectieve beoordelingen, te veel ‘papieren eisen’ en integraliteit van beoordelingscriteria? En, hoe maak je het duurzaamheidscriterium meetbaar?

Houd onze LinkedIn pagina’s en de website in 2023 dus goed in te gaten!

Gloudemans voor het land van morgen