Gloudemans Nieuwsbericht - algemeen
13 juni 2023

Een kritisch geluid! Geluidhinder in het planschade- en nadeelcompensatierecht

Stijn Berns schrijft met twee geluiddeskundigen een artikel over geluid in schadezaken

 

 

In het Tijdschrift voor Bouwrecht van juni is het artikel “Een kritisch geluid! Geluidhinder in het planschade- en nadeelcompensatierecht” opgenomen.

Dit artikel is geschreven door Stijn Berns samen met de twee geluiddeskundigen dr.ir. G.P. van den Berg en ing. E.H.A. de Beer.

Gloudemans voor het land van morgen