GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen
31 juli 2023

Als er één schaap over de Didam is…

Het afgelopen half jaar brachten we de nodige Didam-adviezen uit. Waar de adviezen vlak na het gewezen arrest (2021) vooral zagen op vergevorderde onderhandelingen en gesloten overeenkomsten, zien ze de laatste tijd vooral op de uitzonderingen: is er bij deze gronduitgifte sprake van slechts één serieuze gegadigde? Bijvoorbeeld als een marktinitiatief zo uniek is, dat het maar door één partij uitgevoerd kan worden.

De huidige markt wordt gekenmerkt door explosieve prijsstijgingen door de energiecrisis en andere (geopolitieke) ontwikkelingen. Als gevolg van die ontwikkelingen, krijgen we steeds meer vragen over het wijzigen van contractvoorwaarden en aanbiedingen na het doorlopen van verkoopprocedures van voor Didam. Regelmatig redeneren we hierbij naar analogie van het aanbestedingsrecht, bijvoorbeeld als het gaat om het leerstuk van de wezenlijke wijziging. Interessant hierbij is ook de ontwikkeling van het vraagstuk omtrent onvoorziene omstandigheden. Sommige ontwikkelingen zijn dermate extreem/onvoorzienbaar, dat ze het ondernemersrisico overstijgen.

Vanaf 1 oktober 2023 komt Romy Verhoeven officieel ons team versterken. Romy heeft de afgelopen anderhalf jaar als werkstudent meegewerkt aan onze Didam-adviezen. In juni 2023 is zij cum laude afgestudeerd voor de master Rechtsgeleerdheid met het Didam-arrest als onderwerp van de masterthesis: ‘Als er één schaap over de Didam is, volgt er dan meer rechtspraak?’

In de masterthesis zijn de (civiele) jurisprudentie en (wetenschappelijke) literatuur onderzocht. Tussen 26 november 2021 en 15 april 2023 (einddatum onderzoek) is er 48 keer geprocedeerd bij de civiele rechter. Uit het onderzoek blijkt dat er nog geen eenduidige lijn te vinden is over wat er met reeds gesloten overeenkomsten van vóór het arrest moet gebeuren. Toch zijn er wel twee voorzichtige lijnen te trekken:

  • Lagere rechters laten vaker het vertrouwensbeginsel prevaleren boven het gelijkheidsbeginsel. Hierdoor wordt de overeenkomst (gesloten voor Didam) in stand gelaten en niet aangetast (let hierbij wel op de omstandigheden van het geval).
  • Nietigheid, vernietigbaarheid en schadeplichtigheid lijken niet voor de hand te liggen, alleen in uitzonderlijke situaties zoals het Didam-arrest zelf (in hoger beroep van de bodemzaak¹).

Over de (Di)dam kwamen de schapen zeker, maar de golf aan lagere rechtspraak heeft helaas nog niet geleid tot de gewenste verduidelijking. Sinds de einddatum van de masterthesis zijn er weer tientallen nieuwe uitspraken op het gebied van Didam geweest. Het blijft dus belangrijk om de jurisprudentie bij te houden.

Ook een Didam of tendervraag? Wij helpen u hier graag bij!

¹ Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 april 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:2796.

 

In 2023 nemen wij – Martine, Romy, Roger en Hélène – je mee in onze blogreeks ‘Meer tenderen, beter tenderen’. Hierin delen we onze visie op het beter én efficiënter insteken van openbare selectieprocedures, omdat dit steeds belangrijker wordt nu er meer getenderd zal moeten worden. Hoe kun je bijvoorbeeld zorgen voor meer transparantie in je tenders? Of hoe ga je om met subjectieve beoordelingen, te veel ‘papieren eisen’ en integraliteit van beoordelingscriteria? En, hoe maak je het duurzaamheidscriterium meetbaar?

Houd onze LinkedIn pagina’s en de website in 2023 dus goed in te gaten!

Gloudemans voor het land van morgen