GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen
30 maart 2023

Workshops meer tenderen, beter tenderen na Didam

Door het Didam-arrest moet er méér getenderd, ofwel openbaar verkocht worden. Deze maand heeft het tenderteam van Gloudemans met groot succes twee workshops georganiseerd voor vaste gemeentelijke opdrachtgevers. Een korte terugblik op deze workshops ‘Meer tenderen, beter tenderen na Didam’.

De sleutel om eenvoudiger en doelmatiger te tenderen na Didam, is in de eerste plaats het (nog) meer tijd en aandacht steken in de voorbereiding. In elke tender die wij begeleiden starten we tegenwoordig met het goed doordenken en uitlijnen van de strategie. Onderdeel hiervan is een analyse van de opgave en het te ontwikkelen programma, maar zeker ook een gedegen onderzoek naar de kring van potentiële gegadigden. Daarnaast speelt de marktsituatie van dit moment een cruciale rol in de tenderstrategie. Denk aan stikstof, hoge bouwkosten, het puntenplan voor de vrije sectorhuur en de stijgende rentes.

Tijdens onze workshops benadrukten we dat een goede tenderstrategie vraagt om een balans tussen de kaderstelling, het beoordelingskader en de indieningsvereisten:

  • Kaderstelling: veel of weinig vrijheid aan de markt overlaten? Wat zijn eisen waaraan voldaan moet worden en wat zijn de wensen waarop je marktpartijen wil uitdagen? Voorkom hierbij een enorme stapeling van ambities; maak keuzes!
  • Beoordelingskader: hoe moeten prijs en kwaliteit zich tot elkaar verhouden? Kan de prijs mogelijk vastgezet worden en hoe kunnen partijen maximaal uitgedaagd worden op kwaliteit?
  • Indieningsvereisten: welke uitwerkingsafspraken maak je? Welke zekerheden bouw je in? Welke prikkels bouw je in?

Al deze keuzes dienen zich goed te verhouden tot de opgave, marktomstandigheden en het type marktpartij.

Dat leverde interessante gesprekken op, over het zonder voorselectie verkopen van gronden voor woningbouw, het op de markt zetten van gecombineerde opgaves en de uitzonderingspositie van woningcorporaties bij de verkoop van gronden na Didam.

Veel gemeenten pionieren zelf met Didam. Dit terwijl gemeenten tegen veel dezelfde praktische vragen aanlopen, los van het tenderen. Bijvoorbeeld: wat moet er precies in een publicatietekst van een voorgenomen verkoop opgenomen worden of via welk platform kan er het beste gepubliceerd worden? Hopelijk hebben onze workshops er ook aan bijgedragen dat gemeenten elkaar beter weten te vinden met dit soort vragen.

Wij kijken met veel plezier terug op de workshops en willen alle deelnemers bedanken voor hun enthousiasme en input. Ondertussen blijven we vrolijk verder bloggen!

 

In 2023 nemen wij – Martine, Romy, Roger en Hélène – je mee in onze blogreeks ‘Meer tenderen, beter tenderen’. Hierin delen we onze visie op het beter én efficiënter insteken van openbare selectieprocedures, omdat dit steeds belangrijker wordt nu er meer getenderd zal moeten worden. Hoe kun je bijvoorbeeld zorgen voor meer transparantie in je tenders? Of hoe ga je om met subjectieve beoordelingen, te veel ‘papieren eisen’ en integraliteit van beoordelingscriteria? En, hoe maak je het duurzaamheidscriterium meetbaar?

Houd onze LinkedIn pagina’s en de website in 2023 dus goed in te gaten!

Gloudemans voor het land van morgen