28 november 2023

Duurzame gronduitgifte: bouwen aan een toekomstbestendige landbouw

In onze vorige blog hebben we al belicht hoe een grondbank de agrarische sector ondersteunt bij de uitdagingen binnen de landbouwtransitie. De gestelde doelen rond stikstofuitstoot, water- en bodemkwaliteit en biodiversiteit vereisen een gebiedsgerichte en integrale aanpak. Hoe kunnen we dit verder stimuleren? Het antwoord is duurzame gronduitgifte!

Door gronden op passende locaties en onder bepaalde ecologische voorwaarden te verpachten aan agrarische bedrijven, kan de transitie naar natuurinclusieve landbouw aanzienlijk worden versneld.

Hoe pak je dit aan?

Om de overgang naar duurzame gronduitgifte te realiseren, is het essentieel om te beginnen met een goed beleid. Dit beleid biedt richting en zorgt voor ondersteuning. Wat zijn de beleidsopgaven? Voor welke uitdagingen staan we? Wat is de wateropgave? Welke ruimtelijke ontwikkelingen vragen om grond? Welke beleidsdocumenten zijn hierbij betrokken? Kortom: hoe koppelen we onze beleidsdoelen aan onze grondposities? Door deze onderwerpen te analyseren, kunnen er concrete plannen gemaakt worden voor duurzame gronduitgifte, gebaseerd op de gestelde doelen en uitdagingen.

 

Hoe wordt duurzame gronduitgifte toegepast?

Hoe duurzame gronduitgifte wordt ingezet hangt af van de grondeigenaar. Zo kan duurzame gronduitgifte worden ingezet vanuit verschillende overheidspartijen, maar ook vanuit particuliere grondeigenaren.

Bij het beheer van de pachtgronden van overheden is het belangrijk om haalbare doelen te stellen. De combinatie van natuur en landbouw kan prima, maar er moet voor de pachter wel geld te verdienen zijn. Daarnaast is het voor overheden essentieel om het Didam-arrest in acht te nemen bij het uitgeven van gronden. Binnen duurzame gronduitgifte kan een openbare en transparante selectieprocedure worden ingezet om te voldoen aan deze juridische eisen. Daarnaast is een selectieprocedure een uitstekend instrument om de beleidsdoelstellingen op een stimulerende wijze te bereiken.

Het opstellen van een formele openbare selectieprocedure waarborgt naleving van juridische vereisten. De grondeigenaar bepaalt zelf de duurzaamheidseisen en selectiecriteria die aansluiten bij zijn beleid. Agrariërs zijn gemotiveerd om extra inspanningen te leveren voor duurzaamheid wanneer zij in aanmerking willen komen voor pachtgrond. Dit bevordert een duurzame gronduitgifte die gericht is op de toekomst.

Voor particuliere grondeigenaren biedt een openbare selectieprocedure ook mogelijkheden om duurzame gronduitgifte te stimuleren. Door specifieke duurzaamheidseisen en -criteria toe te passen, kan maatwerk worden geleverd voor verschillende projecten of gebieden. Het afstemmen van deze eisen op de vastgestelde KPI’s voor duurzame gronduitgifte maakt het mogelijk om op maat gemaakte oplossingen te bieden.

De transitie naar duurzame gronduitgifte is een van de nieuwe wegen die leidt naar een duurzame landbouw!

 

Benieuwd geworden?

In de volgende blog vertellen wij u meer over het leggen van de grondpuzzel door middel van kavelruil.

De afgelopen weken hebben wij, Ad, Sandy, Marissa en Giem je meegenomen in onze blogreeks hoe je met grond de plannen rond kunt maken. De volgende onderwerpen zijn hierbij aan bod gekomen: de grondstrategie, een grondbank, duurzame verpachting, en het leggen van de grondpuzzel. Kun je toch niet wachten op onze laatste blog of wil je graag verder praten dan kun je contact opnemen met een van ons.

Gloudemans voor het land van morgen