Gloudemans - gemeente Bernheze

Kostenverhaalsregels en functieregels Bernheze De Bunders

In de kern Heesch van de gemeente Bernheze wordt volop gebouwd. Met de afronding van naastgelegen woonwijk De Erven in zicht zijn de plannen voor De Bunders voorbereid en klaar om in procedure te gaan. In 2021 heeft Gloudemans de gemeente ondersteund bij het vestigen van het voorkeursrecht op gronden in het gebied. Om het kostenverhaal te verzekeren hebben wij de kostenverhaalsregels opgesteld en ook functieregels voor de locatie-eisen.

Overige gerealiseerde projecten

Projecten van Gloudemans

Plan- / gebiedseconomische ondersteuning gemeente Nuenen

Gemeente Nuenen is een Zuidoost-Brabantse gemeente bestaande uit de kerkdorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Binnen deze gemeente zijn een negental lopende grondexploitaties begeleid variërend van een gebied met enkele woningen tot een grootschalige woonwijk met circa 1.600 woningen en twee bedrijventerreinen.
Ontdek meer
Projecten van Gloudemans

Planeconomische ondersteuning Vroonacker IV

Bij deze ontwikkellocatie aan de rand van de kern Diessen, gemeente Hilvarenbeek zijn wij als Gloudemans op verschillende onderdelen betrokken. We zijn gestart met het begeleiden van de haalbaarheidsanalyse, daarna zijn we het project intern financieel gaan begeleiden, stellen we het exploitatieplan op en gebruiken we deze casus voor een gastcollege aan de opleiding Vastgoedkunde van Fontys te Eindhoven.
Ontdek meer

Nota Kostenverhaal gemeente Buren

De gemeente Buren stelde in 2010 de Nota Kostenverhaal 2010-2020 vast. Deze nota kostenverhaal moest voor het einde van 2020 worden geactualiseerd, vóór het bestendigen van haar beleid ten aanzien van te verhalen kosten. Daarnaast bestond er voor de portefeuillehouders aanleiding om het huidig kostenverhaal te actualiseren. Zo kan het actuele - door de gemeenteraad vastgestelde - kader voor kostenverhaal gehanteerd worden in te sluiten anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen. Het resultaat werd een Nota Kostenverhaal waarmee de gemeente Buren nog jaren vooruit kan.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen