Blog - Actieve of passieve grondpolitiek
23 april 2020

Een omslag/verschuiving van passieve naar actieve grondpolitiek binnen de Wethoudersvereniging

Binnen de Wethoudersvereniging zijn de wethouders het erover eens: actieve grondpolitiek is in bepaalde gevallen nodig. Een aantal jaren geleden gaven de bestuurders eerder de voorkeur aan een passieve grondpolitiek als uitgangspunt. Er is dus een verschuiving te herkennen van passieve naar actieve grondpolitiek.

Module onteigening

Onlangs hebben Cees Kniestedt, advocaat verbonden aan Van Doorne Advocaten, en ik, Frederik de Bruijne verbonden aan Gloudemans, samen de module Onteigening verzorgd voor de Leergang Politiek Bestuurlijk Management van de Wethoudersvereniging.

In deze module staan wij er bij stil dat plannen bedenken mooi is, maar dat het uiteindelijk gaat om het (kunnen) realiseren van de plannen. Voor het realiseren van projecten, zoals de aanleg van een nieuwe woonwijk, een weg of het realiseren van een bedrijventerrein, heeft de overheid grond nodig. Wanneer die grond in handen is van particulieren of bedrijven die niet mee willen werken, kan dit een flinke kink in de kabel betekenen bij de realisatie van een project. Mochten particulieren en bedrijven het niet met de overheid eens zijn over de aankoop van de grond of over de hoogte van de vergoeding voor de grond, dan kan de overheid als ultimum remedium de onteigeningsprocedure inzetten. Het inzetten van een onteigeningsprocedure is een vorm van het bedrijven van actieve grondpolitiek.

In deze module behandelen wij de vereisten die nodig zijn om een Koninklijk Besluit tot onteigening te kunnen verkrijgen. Naast de administratieve onteigeningsprocedure gaan wij kort in op de wijze waarop een volledige schadeloosstelling voor de te onteigenen gronden wordt bepaald.

 

De digitale raadszaal

Cees en ik verzorgen deze module al enkele jaren en normaliter behandelen we deze module Onteigening in een raadszaal van een gemeentehuis. Dit jaar hebben wij vanwege de “intelligente lockdown door Corona” de cursus mogen geven in een “digitale raadszaal” via een videoconference.

 

Hoe ging dat en wat werd er besproken?

Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging, trad op als moderator. Hij hield de wethouders goed in de gaten om te kijken of zij vragen hadden, dan wel om te bezien of enige zaken niet geheel helder waren of aanleiding gaven voor een gesprek tussen de wethouders onderling.

Gediscussieerd werd over de stelling of actieve grondpolitiek een goed uitgangspunt is of dat er beter gekozen kon worden voor passieve grondpolitiek door gemeenten. De wethouders die aan deze cursus deelnamen zijn het erover eens: actieve grondpolitiek is nodig en zeker daar waar het gaat om die plannen die van essentieel belang zijn voor de gemeente om daadwerkelijk te realiseren.

Deze uitkomst van de stelling laat zien dat de bestuurders van de overheid nadrukkelijker meer regie willen voeren dan een aantal jaren geleden. Deze conclusie lijken wij te kunnen trekken, gezien het feit dat de bestuurders een aantal jaren geleden aangaven dat zij eerder de voorkeur gaven aan een passieve grondpolitiek als uitgangspunt.

 

Veranderend Nederland

Wij hopen dat particulieren, bedrijven en overheden – middels innovatieve projecten – met elkaar samenwerken aan een veranderend Nederland om te voldoen aan de steeds veranderende eisen die wij als samenleving aan Nederland stellen.

Ook Cees en ik, zijn ervan overtuigd dat voor het bereiken van de plannen van overheden, waarvan “onze Wethouders” bestuurder zijn, het voeren van actieve grondpolitiek in een aantal gevallen noodzakelijk is!

Mocht het nodig zijn dan zijn onze wethouders van de Wethoudersvereniging ervan op de hoogte hoe bepaalde doelen en projecten middels onteigening als ultimum remedium gerealiseerd kunnen worden.

 

Zelf ook plannen realiseren

Wilt u ook actief plannen realiseren? Dan kunnen we samen kijken wat er mogelijk is. Gewoon zoals u van ons gewend bent. Down to earth!

Gloudemans voor het land van morgen