Gloudemans Blog - algemeen
6 mei 2021

Nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021 vanaf 1 juli 2021 verplicht

Vanaf 1 juli 2021 ga ik aan de slag met het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021. Het model heeft meer aandacht voor duurzaamheid en de bouwkundige staat van de woning. Om met het nieuwe model taxatierapport te mogen werken heeft het NRVT aanvullende opleidingsvereisten gesteld. Voor dit examen ben ik onlangs geslaagd!

Voor hypotheekverstrekking vereisen de meeste kredietverstrekkers, inclusief Nationale Hypotheek Garantie (NHG), een gevalideerd taxatierapport door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Per 1 juli 2021 is het alleen nog mogelijk om een taxatierapport te laten valideren wanneer er gebruik gemaakt is van het model taxatierapport 2021. Het model taxatierapport 2018 kan dan niet meer gebruikt worden. Het nieuwe model taxatierapport is ontwikkeld onder leiding van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), in samenwerking met NVM, Vastgoedpro, VBO, NHG, NWWI, De Nederlandse Vereniging van Banken en Stichting Opmaat.

 

Kwaliteit taxatie vergroot

Met het nieuwe rapport wordt de kwaliteit en diepgang van de taxatie vergroot. Zo wordt er uitgebreider ingegaan op de energetische waarde en bouwkundige staat van de woning. Tevens worden enkele verduidelijkingen doorgevoerd. Als taxateur geef ik bijvoorbeeld in het huidige rapport alleen aan of de onderhoudsstaat slecht, matig of goed is zonder inzage te geven in risico’s en de geschatte herstelkosten. Met het nieuwe taxatierapport wordt een indicatie gegeven van de risico’s op korte en lange termijn en potentieel bijkomende kosten ten aanzien van herstel van onderhoudsachterstand, eventuele funderingsproblematiek en overige bouwkundige gebreken van de woning. Tevens worden de mogelijkheden en bijkomende kosten van verduurzaming in kaart gebracht. De woningeigenaren kunnen nagaan in hoeverre de woning voldoet aan de eisen die het klimaatakkoord voor de toekomst stelt. Verder wordt eventuele erfpacht en de Vereniging van Eigenaars (VvE) uitdrukkelijker meegenomen in de taxatie. De huidige modellen voor woningcorporaties en bijzonder beheer worden in het nieuwe model geïntegreerd.

 

Bouwkundige opnamestaat

Bij het nieuwe model taxatierapport woonruimte 2021 wordt gewerkt met een bouwkundige opnamestaat. Als het vastgoedobject wordt beoordeeld, als in redelijke of goede staat verkerend, is een nadere onderbouwing met kengetallen door de taxateur niet nodig. Een kostenindicatie voor direct herstel en/of voor verwachte herstelkosten binnen 1-5 jaar van de geconstateerde gebreken, is verplicht, indien de staat van het vastgoedobject beoordeeld wordt als “matig” of “slecht”.

Er is een aparte bouwkundige opnamestaat beschikbaar voor woningen en voor appartementen. Binnen de bouwkundige opnamestaat bij een appartement zal vermeld worden of eventuele gebreken en herstel daarvan voor rekening zijn van de VvE of van de eigenaar van het individuele appartementsrecht.

De bouwkundige opnamestaat hoeft niet uitgewerkt te worden als er een actueel rapport van een bouwkundige keuring beschikbaar is. Het bouwkundige rapport mag niet ouder zijn dan 1 jaar, het rapport kan als bijlage worden toegevoegd.

 

Duurzaamheid

In de duurzaamheidparagraaf zal met de nieuwe bepalingsmethode NTA8800 de energieprestatie van een vastgoedobject door de taxateur worden vastgesteld. De tool om de investering en impact van duurzaamheidsmaatregelen te berekenen voor het energielabel wordt geleverd door het RVO.nl samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Alternatief

Op dit moment kan als alternatief bij een aantal kredietverstrekkers gebruik gemaakt worden van een modelmatige waardering of woz-beschikking. Op 29 mei 2020 heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) de richtsnoeren over initiëring en monitoring van leningen vastgesteld. Door de richtsnoeren van de EBA is het per 30 juni 2021 voor bancaire hypotheekverstrekkers niet meer mogelijk om enkel gebruik te maken van een modelmatige waardering bij het verstrekken van een hypothecair krediet. Al geruime tijd gaan er gesprekken over het inrichten van een eventueel hybride taxatieproces. Per 1 juli 2021 is de Bureauwaardering als hybride taxatievorm mogelijk. De Bureauwaardering kan alleen worden gebruikt voor ‘het verkrijgen of aanpassen van (hypothecaire) financiering’ waarbij de Loan-to-Value niet hoger is dan 90%. Daarnaast leent niet elk object zich voor een Bureauwaardering. Hoe specifieker en unieker het object, hoe groter de kans dat een Model taxatierapport Woonruimte noodzakelijk is.

De tijd zal het leren. Vanaf juli aanstaande ga ik in ieder geval aan de slag met het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021.

Gloudemans voor het land van morgen