Gloudemans Blog - algemeen
15 december 2021

Woningbouwimpuls regeling 3e tranche

Gloudemans heeft in navolging van eerdere tranches, wederom geadviseerd in de 3e tranche van de Woningbouwimpuls regeling.

In deze derde ronde bedraagt het gezamenlijk publiek tekort circa € 463 miljoen oftewel bijna € 10.500,00 per te realiseren woning. De bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls bedraagt bijna € 4.900,00 per te realiseren woning. Totaal heeft de overheid in de eerste drie tranches reeds € 1 miljard beschikbaar gesteld ten behoeve van de Woningbouwimpuls.

De overheid heeft op 15 december 2021 eveneens aangekondigd dat er in 2022 een 4e tranche zal worden geopend met een vrijgemaakt budget van € 250 miljoen. Dit zal naar verwachting de bouw van 40.000 woningen moeten stimuleren.

Gloudemans adviseert gemeenten bij het opstellen van de taxatierapport inbrengwaarde (werkelijke waarde alsook volledige schadeloosstelling), haalbaarheidsstudies van het programma, grondexploitatie en uitgiftestrategie. Onderstaand een overzicht van de gemeenten en projecten welke wij succesvol hebben bijgestaan in de 3e tranche:

Gemeente Apeldoorn – Gebiedsontwikkeling Veldhuis (739 woningen)

Gemeente Apeldoorn – Kayersmolen Noord (648 woningen)

Gemeente Deurne – Stationsstraat-Haspelweg (309 woningen)

Gemeente Eindhoven – Fase 4 Strijp-S (1.382 woningen)

Gemeente Eindhoven – Internationale KnoopXL Eindhoven (2.533 woningen)

Gemeente Haarlem – Haarlem Oostpoort (1.009 woningen)

Gemeente Lelystad – Stationsgebied (525 woningen)

Totaal hebben wij in de 3e tranche geadviseerd ten behoeve van 7.145 woningen (16,1% van de gehele 3e tranche).

 

 

Heeft u vragen of wilt u dat wij u adviseren inzake de 4e tranche (2022) van de Woningbouwimpuls? Ik sta u graag te woord, snonnekens@gloudemans.nl of 06 253 567 75.

Gloudemans voor het land van morgen