Blog - Dijkverbetering
9 april 2020

Theo Pruijn over werken in tijden van corona

Theo Pruijn is sinds 1988 werkzaam bij Gloudemans als taxateur en rentmeester en heeft alles al een keer meegemaakt. Alles? Nou nee, zoiets als een corona-crisis heeft zelfs Theo in de 40 jaar dat hij werkt niet eerder gezien. Een mooi moment om hem te bevragen hoe hij tegen de corona-crisis aankijkt.

Theo, wat vind jij van de huidige situatie?

“Het is echt een bijzondere tijd. Ik heb eerder crises meegemaakt, maar dit is compleet nieuw. Maar ook dit gaat weer voorbij. Een maand geleden werd er door de Tweede Kamer nog gesproken over een wooncrisis en nu heeft niemand het er meer over. Terecht natuurlijk, maar die woningnood is niet opeens verdwenen. En we moeten met zijn allen ervoor zorgen dat de projecten door blijven gaan. Want anders komen we slechter uit de crisis dan dat we erin gingen. Ik sprak laatst iemand van VNO-NCW Brabant Zeeland en je ziet dat ook zij organisaties ‘pushen’ om vooral met elkaar aan de gang te blijven.”

 

Is er dan sprake van paniek in de markt?

“Nou nee, dat ook weer niet. Maar niemand weet waar we aan toe zijn en dat maakt onzeker. De afgelopen weken hebben vele economen ons voorgerekend wat het effect zal zijn van de corona-crisis. Ik wil het liever hebben over hoe we samen het effect van corona zo klein mogelijk houden. Ikzelf kom nog uit het computerloze tijdperk en heb twee linkerhanden achter de computer. Het is dus echt wel even schakelen om nu te vergaderen via Microsoft Teams. Maar als ik het kan, kan iedereen het. We gaan onze klanten daar ook bij helpen. We hebben onze technische partner OBI ICT uit Eindhoven gevraagd om klanten er doorheen te praten, als ze er thuis niet uitkomen. We zien namelijk dat nog niet alle overheden dit goed op orde hebben. Nou, dan zorgen wij daar wel voor.”

 

Hoe kunnen we het effect van de crisis zo klein mogelijk houden?

“Door niet bij de pakken neer te zitten. Gelukkig kan en gaat veel werk gewoon door. Denk aan voorbereidingen op gebiedsontwikkelingen met inventarisaties, exploitatierekeningen en grondverwervingen. Ik ben nu bijvoorbeeld met een dijkverbeteringsproject bezig en veel werk voeren we nu al uit zonder de belanghebbenden fysiek te spreken. En ja, als je bij een agrarische ondernemer langs moet voor een taxatie van zijn varkensbedrijf, dan kan dat gewoon. Die varkens trekken zich van dat corona niets aan en zolang je de voorzorgsmaatregelen van het RIVM in omgang met de agrariër in acht neemt is er niets aan de hand.”

 

Wat is het grote gevaar voor na de crisis?

“Dat nu al het werk aangehouden wordt en als de crisis voorbij is de molen weer gaat draaien en alles in een keer naar beneden komt. Dan worden wij en onze concullega’s e overstelpt met vragen die we niet aankunnen en dat levert extra vertraging op. Tijd is wat dat betreft onze grootste vijand. Hoe langer dit duurt hoe groter de klap daarna. Om dit te voorkomen hebben we binnen Gloudemans met een team overlegd en daar zijn een aantal leuke acties uit naar voren gekomen.”

 

Noem er eens een paar?

“Het helpen van onze klanten met technische problemen heb ik net al genoemd, maar we gaan ook onze 40 professionals ter beschikking stellen als vraagbaak, voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Of je nu klant bent of niet. Daarnaast benaderen we onze klanten om te kijken waar zij behoefte aan hebben en samen pakken we dit op. En als we daar anderen bij nodig hebben, dan zetten we ons netwerk daarvoor in. Verder delen we ‘best practices’ van o.a. Gloudemans-projecten die doorgang vinden. Mooie voorbeelden vind ik de gebiedsontwikkeling van Port of Urk waar Frederik de Bruijne en Joyce de Graaff aan werken. De programmatische aanpak stikstof (PAS) in de Peelvenen, waar we bedrijven en gronden in de prioritaire PAS-gebieden aankopen. De versnelling woningbouwopgave gemeente Veldhoven, waar Boy Noordijk invulling aan geeft en Centrumvisie Volkel waar Gerben Schol projectmanager is.

 

Heb je nog een laatste tip?

“Ja, blijf rustig, maar wel actief. Van de vorige crisis in 2008-2009 hebben we ons snel hersteld en Nederland heeft zijn huiswerk goed gedaan. Er is goed op de portemonnee gepast en we staan er relatief goed voor. Dus zorg dat je intern alles op orde brengt nu je wellicht iets meer tijd hebt. Want dit is ook een kans om efficiënter te werken na de crisis.”

 

(Blog geschreven door: Geert Rombouts)

Gloudemans voor het land van morgen