16 december 2021

Gemeentelijke grondprijzen: belangrijkste trends & ontwikkelingen

Ieder jaar stellen gemeentes hun grondprijsbeleid vast. Bij Gloudemans adviseren wij diverse gemeentes over het opstellen van dit beleid en de te hanteren grondprijzen. Met het uitgebreide vooronderzoek dat wij uitvoeren, verzamelen wij veel marktgegevens waardoor trends en ontwikkelingen binnen deze sector zichtbaar worden. In deze blog geef ik uitleg over de gemeentelijke grondprijzen en licht ik de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor kalenderjaar 2022 toe.

Jaarlijks grondprijsbeleid

Het jaarlijkse grondprijsbeleid wordt vastgesteld in de vorm van een grondprijzen brief of een nota grondprijsbeleid. In dit beleid worden de vaste grondprijzen opgenomen voor verschillende typen onroerend goed. Voorbeelden die in het beleid worden opgenomen zijn grond voor woningbouw, bedrijventerreinen of maatschappelijk gebruik. De gemeente past het grondprijsbeleid toe op de uitgifte van haar gronden ten behoeve van de realisatie van diverse . Bij Gloudemans hebben wij de kennis om gemeentes te voorzien van gedegen advies over het opstellen van grondprijsbeleid.

 

Hogere grondprijzen door stijging in opbrengst en bouwkosten

Zoals benoemd in de inleiding, doen wij uitgebreid onderzoek alvorens wij overgaan tot het geven van advies. Hiermee verzamelen we veel marktgegevens, die inzicht bieden in trends en ontwikkelingen binnen deze branche. De belangrijkste trend die wij momenteel signaleren? Het stijgen van de opbrengsten van woningen in combinatie met de gestegen bouwkosten. De toenemende krapte op de woningmarkt zorgt voor een aanzienlijke stijging van de woningprijzen. Naast deze stijging van de woningprijzen stijgen ook de bouwkosten weer. Dit ligt niet alleen aan de schaarste van bouwmaterialen, maar ook aan de hoge brandstof- en energieprijzen. De stijging in zowel opbrengsten als bouwkosten heeft – logischerwijs – invloed op het grondprijsbeleid. Hogere opbrengsten én hogere bouwkosten zorgen daarom voor hogere grondprijzen.

 

Grotere diversiteit in woningen

De woningen in Nederland worden niet alleen steeds duurder, maar ook steeds diverser. Naast de standaard woningtypes zoals rijtjeswoningen, 2-onder-1 kapwoningen en vrijstaande woningen worden er steeds vaker nieuwe type woningen gerealiseerd. Denk hierbij aan kwadrantwoningen, rug-aan-rug woningen of seniorenwoningen. De extra categorieën zorgen voor een grotere diversiteit maar kunnen ook de dichtheid in een plan vergroten. Een hogere dichtheid zorgt voor een betere benutting van de uitgeefbare grond wat ten goede komt van de grondexploitatie.

 

Kleinere woningen: de oplossing voor de woningmarkt

Ook merken we op dat de gemiddelde nieuwbouwwoning kleiner lijkt te worden. In onze adviezen gaan wij zoveel mogelijk uit van forfaitaire bedragen op basis van gestandaardiseerde woningtypes. Zowel uit data van gerealiseerde nieuwbouwwoningen als uit nog te realiseren woningbouwplannen blijkt dat de woonoppervlakte gemiddeld genomen kleiner is dan voorgaande jaren. Hoewel deze waarneming voortkomt uit beperkt onderzoek, is dit zeker een interessante ontwikkeling om rekening mee te houden. Mogelijk is het realiseren van kleinere woningen de oplossing om in de huidige woningmarkt toch nog betaalbare woningen aan te bieden.

 

Tot slot

De hogere grondprijzen, de grotere diversiteit in woningen en het kleiner worden van nieuwbouwwoningen zijn – naar mijn mening – de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze sector. Uiteraard zijn er nog meerdere ontwikkelingen die wij hebben vastgesteld aan de hand van uitgebreid onderzoek. Bent u benieuwd naar deze ontwikkelingen of wilt u eens van gedachten wisselen over de ontwikkelingen binnen uw regio? Neem gerust contact met ons op.

 

Gloudemans voor het land van morgen