Gloudemans Blog - algemeen
9 februari 2021

Onteigening gaat niet over één nacht ijs

O wind, als winter komt, laat lente niet lang op zich wachten

Met deze mooie woorden van de Engelse dichter Percy Bysshe Shelley (1792-1822), een stevige oostenwind en Nederland bedekt onder een laag sneeuw, zie ik de datum van 1 januari 2022 dichterbij komen. De datum 1 januari 2022 is nog steeds de datum waarop wordt beoogd de Omgevingswet in werking te laten treden. Dit lijkt ver weg, maar voor veel projecten waarbij wordt overwogen als sluitstuk het grondbeleidsinstrument “onteigening” in te (moeten) zetten, is een afweging op dit moment de moeite waard en is het aan te bevelen nu voorbereidingen te treffen.

De “onteigeningsprocedure” gaat flink veranderen, zie hierover uitgebreid: “de Kroon aan het werk” en “de Kroon op het werk“. De huidige “aanwijsprocedure” door de Kroon maakt plaats voor een “goedkeuringsprocedure” bij de bestuursrechter(s). Op een onteigeningsverzoek dat nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is ingediend bij de Kroon wordt het huidige stelsel gevolgd totdat de onteigening volledig is afgerond en de definitieve schadeloosstelling is betaald. Het overgangsrecht over onteigening is geregeld in artikel 4.4. van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Voor wie materieel en formeel wil koersen op de zekerheden onder het huidige stelsel is het interessant om het jaar 2021 niet ongebruikt voor te laten gaan.

Gloudemans voor het land van morgen