Gloudemans Blog - algemeen
13 juni 2019

Kapitaliseren moet je leren

In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1889) wordt de taxatie van een appartement en de geconstateerde waardedaling uitvoerig besproken. De betrokken adviseur heeft hiervoor gebruikgemaakt van de huurwaarde(kapitalisatie)methode.

In deze uitspraak wordt voor wat betreft “de kapitalisatie” een vergelijking gemaakt met de in het onteigeningsrecht toegepaste kapitalisatiefactor. De getrokken parallel met deze kapitalisatiefactor in het onteigeningsrecht krijgt in voornoemde uitspraak nauwelijks bespreking. Hierin is de reden gelegen om er in deze blog nader op in te gaan.

 

Kapitalisatiefactor in het onteigeningsrecht

De kapitalisatiefactor in het onteigeningsrecht zorgt ervoor dat in één keer een schadebedrag wordt betaald, zodat de onteigende niet gedurende een lange periode jaarlijks een vergoeding zou moeten blijven ontvangen. Voor een eigenaar betreft deze kapitalisatiefactor 10.

 

Kapitalisatiefactor in de taxatiemethodiek

In de taxatiemethode kan een waarde(daling) worden geschat aan de hand van de huurwaarde(kapitalisatie)methode waarbij de jaarlijkse huurwaarde wordt vermenigvuldigd met een kapitalisatiefactor gebaseerd op een te verwachten rendement voor een belegger. Deze factor drukt uit hoeveel maal men de jaarlijkse huurwaarde bij verkoop bereid zou zijn te betalen voor (in dit geval) het appartement.

Afgezien van het feit dat er sprake kan zijn van een “overlapping” wanneer “het huurinkomen” wordt gekapitaliseerd (de Afdeling hanteert “eenzelfde bron”) mag niet uit het oog worden verloren dat deze kapitalisatiefactoren verschillend van aard zijn. De taxatiemethode is gebaseerd op het object (taxatie met bruto aanvangsrendement). De kapitalisatiefactor in het onteigeningsrecht hangt samen met een vergoeding voor het subject (de persoon).

Download hier het artikel “De verhouding tussen vermogens- en inkomensschade bij nadeelcompensatie en planschade”.

Voor meer informatie neem gerust contact op met ons.

 

(Blog geschreven door: Angela Dennissen)

Gloudemans voor het land van morgen