Gloudemans Blog - algemeen
6 juni 2019

Ook zonder een verbod saneringsplicht voor asbestdaken

Per 2024 dienden alle asbestdaken te zijn verwijderd, althans dat wilde de minister met instemming van de Tweede Kamer.

Afgelopen 4 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel, dat het verbod regelde, verworpen. Daarmee is het verbod van de baan en halen eigenaren van asbestdaken opgelucht adem. Het is echter maar de vraag of het feest lang zal duren. Ook zonder het verbod zijn er voor gemeenten voldoende mogelijkheden om eigenaren te dwingen tot sanering. In februari 2016 heb ik samen met Peter Goumans in het Tijdschrift voor Agrarisch recht de handhavingsmogelijkheden van de Woningwet, Bouwbesluit, Wet milieubeheer en Wet bodembescherming geschetst. Ook zijn de toenmalige (en nog geldende) subsidiemogelijkheden besproken. Het is echter maar de vraag of de subsidiemogelijkheden die het Rijk in het leven heeft geroepen zullen blijven bestaan nu het verbod van de baan is. Misschien daarom toch maar zo snel mogelijk saneren?

Download hier het artikel “Asbest op het dak? Het verbod, de handhaving en de subsidiemogelijkheden”.

Voor meer informatie neem gerust contact met mij op.

Gloudemans voor het land van morgen