GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen
27 januari 2023

De gevolgen van het Didam-arrest voor de tenderpraktijk

De afgelopen jaren werd er regelmatig getenderd bij vastgoed- en gebiedsontwikkelingsopgaven, ook onderhands. Maar onderhandse selectieprocedures bij gronduitgiftes lijken niet meer mogelijk. Door het Didam-arrest is het één op één uitgeven van grond door overheden namelijk aan banden gelegd. Op basis van het gelijkheidsbeginsel moeten er sinds 26 november 2021 meer openbare selectieprocedures georganiseerd worden. Gelijkheid en transparantie zijn het devies!

Door rechterlijke uitspraken wordt steeds duidelijker wat mogelijke uitzonderingen zijn op het organiseren van openbare selectieprocedures. Daarnaast bracht onder meer de NEPROM recent een Handreiking uit, die meer houvast geeft bij het wel of niet voortzetten van lopende onderhandelingen en de wijze van publiceren van een voorgenomen gronduitgifte.

Als gevolg van het Didam arrest zal er dus méér getenderd moeten worden. In onze ogen (Martine, Roger, Hélène) is er momenteel te weinig aandacht voor hoe tenderen beter, oftewel eenvoudiger en doelmatiger kan. Openbare selectieprocedures zijn tijdrovend, maar het is zeker niet nodig om elke selectieprocedure ingewikkeld in te steken. Elke opgave vraagt om een eigen aanpak. Zo kan een procedure zonder voorselectie een uitkomst zijn voor kleinschalige opgaven. Ook kan er 100% op duurzaamheid gegund worden, zonder dat er een schetsontwerp nodig is. Een goede tenderstrategie, als voorbereiding op een selectieprocedure, is essentieel om eenvoudiger en doelmatiger te tenderen. Aan de voorkant moeten namelijk bewuste keuzes gemaakt worden, waarin de beoordelingscriteria en -systematieken tegen elkaar afgezet worden.

Het is wat ons betreft dus tijd om bestaande methodieken tegen het licht te houden. Daarom starten wij in 2023 een maandelijkse blogreeks: ‘Meer tenderen, beter tenderen’. Hierin delen we onze visie op méér, maar vooral op beter tenderen. Hoe kun je bijvoorbeeld zorgen voor meer transparantie in je tenders? Of hoe ga je om met subjectieve beoordelingen, te veel ‘papieren eisen’ en integraliteit van beoordelingscriteria? En, hoe maak je het duurzaamheidscriterium meetbaar?

 

In 2023 nemen wij – Martine, Romy, Roger en Hélène – je mee in onze blogreeks ‘Meer tenderen, beter tenderen’. Hierin delen we onze visie op het beter én efficiënter insteken van openbare selectieprocedures, omdat dit steeds belangrijker wordt nu er meer getenderd zal moeten worden.

Houd onze LinkedIn pagina’s en de website in 2023 dus goed in te gaten!

Gloudemans voor het land van morgen