Gloudemans Blog - algemeen
31 maart 2020

Planschadetsunami door thuiswerkend Nederland?

Thuiswerkend Nederland zit achter de keukentafel, een bureau of in de tuin. Tussen het werken en videobellen door kan worden genoten van het uitzicht naar buiten. Wellicht valt juist nu op dat het nieuwe gebouw aan de overzijde toch wel erg groot is. De kans bestaat dat veel aanvragen om planschade worden ingediend. Tot wanneer dient een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade in behandeling te worden genomen?

Verjaring

Voor aanvragen om planschade geldt een verjaringstermijn. Vijf jaar nadat een bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, is de aanspraak op planschade verjaard. Op welke manier dient de verjaringstermijn te worden berekend? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de uitspraak van 18 maart 2020 daar nader uitleg over gegeven.

 

Bepaling verjaringstermijn

Voor de bepaling van de verjaringstermijn is door de wetgever aangesloten bij het Burgerlijk Wetboek. Op grond van het Burgerlijk Wetboek begint de verjaringstermijn te lopen op de dag nadat de benadeelde bekend is met de schade. De Afdeling sluit aan bij dit uitgangspunt. De verjaringstermijn begint te lopen op de dag nadat een bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Hoe zit dat indien een bestemmingsplan onherroepelijk wordt door middel van een uitspraak van de Afdeling? Die uitspraak wordt immers (op een woensdag) om 10.00 uur gedaan. Volgens de Afdeling start de verjaringstermijn dan aan het begin van de volgende dag (donderdag) om 0.00 uur.

 

Planschadetsunami?

Mochten de thuiswerkers massaal planschadeaanvragen indienen, dan zal niet iedereen de mogelijke verjaring hebben uitgezocht. Voor gemeenten is het daarom (altijd) van belang om te onderzoeken of de planschade is verjaard. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Samen helpen wij Nederland de crisis door. Ook voor overige vragen met betrekking tot gebiedsontwikkeling, grondzaken of taxaties staan wij voor u klaar. Gewoon zoals u van ons bent gewend. Down to earth!

Gloudemans voor het land van morgen