Gloudemans Blog - algemeen
3 april 2020

Omgevingswet uitgesteld door Corona. Of speelt er meer?

De invoering van de Omgevingswet is alweer uitgesteld. Op 1 april 2020 is de Tweede Kamer door minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen op de hoogte gebracht. Ondanks dat het 1 april was is het geen grap. Deze keer is het de Coronacrisis die de emmer doet overlopen. Door de samenloop van de grote inzet die van de overheden gevraagd wordt voor de implementatie van de Omgevingswet en de bestrijding van de Coronacrisis wil de minister niet langer vasthouden aan de invoeringsdatum van 1 januari 2021. Het bevoegd gezag kan zich nu eerst richten op het belangrijkste: De bestrijding van het Coronavirus.

Wat speelt er nog meer?

Dit is echter niet het enige wat speelt. Er moeten nog flinke stappen gezet worden voor de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is het stelsel van de landelijke voorziening samen met de lokale systemen van overheden. Deze bestaat uit het Omgevingsloket met op de achtergrond een aantal informatiesystemen. Dit zorgt ervoor dat alle informatie op de juiste plek beschikbaar is in het Omgevingsloket, zodat straks iedereen kan zien wat er wel en niet mag in de leefomgeving.

Ook andere ontwikkelingen zoals de vertraging rondom het beschikbaar komen van de standaard voor publicatie van omgevingsdocumenten, de verwerving van lokale software en voortgang van de behandeling van de wetgeving, zijn aanleiding voor het uitstel.

 

Datum inwerkingtreding onbekend

De minister gaat zich met bestuurlijke partners beraden over de nieuwe inwerkingtredingsdatum. De vraag was al of 1 januari 2021 haalbaar zou zijn, medio dit jaar zou daarover een beslissing genomen worden, maar het besluit is dus al eerder gekomen. Het uitstel geeft in elk geval tijd om je beter voor te bereiden op de invoering. Vanuit ons werkveld is de Aanvullingswet grondeigendom het belangrijkste onderdeel waar we mee te maken krijgen. Hier zijn we als Gloudemans al volop mee bezig. Naast interne cursussen voor medewerkers hebben we afgelopen jaar ook een aantal seminars gegeven over het kostenverhaal, planschade en nadeelcompensatie in relatie tot de Omgevingswet.

Wil je meer weten over de Aanvullingswet grondeigendom en de relatie met het grondbeleid, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Stuur een mail

 

(Blog geschreven door Marloes Elkink)

Gloudemans voor het land van morgen