Taxatie van grond voor nieuw gezondheidscentrum de ZOED

Van sporthal naar nieuw gezondheidscentrum. Dat zijn de plannen van de gemeente Vught. Om de marktconforme waarde van de grond te bepalen was een taxatie noodzakelijk. Na meerdere positieve samenwerkingen werd Gloudemans wederom gevraagd voor dit project.

De taxatie van de grond is in enkele stappen uitgevoerd. Zo heeft er een deskundige gevelopname plaatsgevonden en is er een juridisch en planologisch onderzoek uitgevoerd. Voor een adequate beoordeling van de waarde van de grond, werden twee taxatiemethodes gebruikt: de residuele methode en de comparatieve methode. Voor de residuele methode zijn berekeningen gemaakt vanuit marktgegevens en kengetallen. Zo werd de waarde van de grond bij herontwikkeling bepaald. Met de comparatieve methode is het resultaat van die berekeningen vergeleken met referentietransacties en uitgifteprijzen van omringende gemeentes.

De combinatie van deze methoden leverde een zeer nauwkeurige taxatie op. Zo is de marktconforme waarde van de grond bepaalt. Dit zorgde voor een sterke onderhandelingspositie bij de verkoop van de grond aan de ZOED. Met de snel opgeleverde resultaten kon de gemeente Vught op korte termijn verder met de onderhandelingen met de ZOED en tot een overeenkomst komen.

Gloudemans voor het land van morgen