Taxatie historische objecten gemeente Den Helder

Fort Westoever: gebouwd rond 1825 om het Noord-Hollands Kanaal te verdedigen tegen aanvallen op de haven van Den Helder. Wat is zo’n object met een rijke geschiedenis anno 2020 waard? Voor de gemeente Den Helder heeft Gloudemans het fort – samen met nog vijf andere bijzondere erfgoedobjecten – getaxeerd.

Onze aanpak

De waarde van de zes erfgoedobjecten moest worden vastgesteld voor het bepalen van de erfpachtcanon. Voor Gloudemans begint een taxatie van erfgoed bij het goed in beeld krijgen van de erfgoedobjecten. Daarom voerden we deskundige (gevel)opnames uit en gebruiken we foto’s, zodat we geen enkel detail missen.

Voor de taxatie van dit soort objecten moeten twee taxatiemethodes gebruikt worden. De taxateurs van Gloudemans hebben gekeken welke twee taxatiemethoden het best passen bij de taxatie van de zes objecten: de comparatieve benadering en de inkomstenbenadering. Voor de comparatieve benadering zijn verschillende referenties van vergelijkbare forten in Nederland gebruikt. Deze zijn vergeleken met de zes objecten van Stichting Erfgoed Den Helder. Daarna is de inkomstenbenadering getoetst op basis van huurinkomsten, een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOP) en een bedrijfsplan van de nieuwe erfgoedorganisatie. De uitkomsten van allebei de gebruikte methoden liet hetzelfde beeld zien in de taxatie van de objecten.

Op 9 oktober 2020 is een definitieve taxatie opgeleverd. Deze taxatie is gebruikt als onderbouwing van een erfpachtovereenkomst richting de gemeenteraad.

Gloudemans voor het land van morgen