Onafhankelijk advies voor de NCG rondom de gaswinningsproblematiek in Groningen

Van de bouw van nieuwe wegen en woningen tot herstelwerkzaamheden. Iedere dag neemt de overheid besluiten over projecten in de openbare ruimte. Zo ook over de versterkingsmaatregelen rondom de gaswinningsproblematiek in Groningen. Deze versterkingsmaatregelen kunnen bij ondernemingen, eigenaren en bewoners leiden tot schade. Bijvoorbeeld doordat een winkel tijdelijk moet sluiten of een bewoner tijdelijk moet verhuizen. Gedupeerden kunnen bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een aanvraag indienen voor een schadevergoeding. Gloudemans voorziet de NCG de komende jaren van onafhankelijk advies rondom de aanvragen, om zo tot een juiste oplossing voor alle gedupeerden te komen.

Deze besluiten moet de overheid baseren op adviezen van deskundigen, zoals is vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Via een marktconsultatie kwamen de NCG en Gloudemans met elkaar in contact. Als deskundige in het schadevergoedingsrecht is Gloudemans de aangewezen partij om de NCG voor de komende vijf jaar te voorzien van een goed afgewogen, onafhankelijk advies rondom schadevergoedingen.

Eén van de schadevergoedingsverzoeken waar Gloudemans een advies voor heeft geschreven is die van een Groningse sportwinkel. De winkel is minder goed bereikbaar voor klanten door de plannen van de overheid om het pand waarin de winkel gevestigd is te verstevigen. Een groot nadeel wat gevolgen heeft voor de economische bedrijfsvoering van de winkel. Aan Gloudemans de taak om uit te zoeken om hoeveel omzetschade het gaat gedurende de periode waarin de versterking plaatsvindt en op welke wijze de winkeleigenaar gecompenseerd dient te worden.

Gloudemans wordt ingeschakeld als deskundig adviseur voor alle schadeverzoeken voor het perceel agrarisch en MKB die bij de NCG binnenkomen. Met onze flexibele houding zorgen we dat we ieder project direct oppakken. Onze adviseurs maken tijd. Zo worden gedupeerden zo snel mogelijk geholpen met hun schadeverzoek.

Voor elk schadeverzoek brengen we een bezoek aan de gedupeerde of plannen we een onlinegesprek in via Microsoft Teams. In het geval van de sportwinkel hoefde het pand niet te worden getaxeerd. Een bezoek was daarom niet noodzakelijk en een online gesprek was direct gepland. Op basis van de informatie die we verkrijgen in gesprek met de gedupeerde én aan de hand van aangeleverde documenten – zoals jaarrekeningen – kijken onze experts welke schade is geleden. Hieruit volgt een advies. Een onafhankelijk advies, want ondanks ons direct contact met gedupeerden staat onafhankelijkheid bij ons voorop.

Het advies met betrekking tot de sportwinkel? Een keuze tussen twee opties. De eerste optie bestond uit een compensatie voor een omzetdaling van 40%, gedurende zes maanden. Het tweede voorstel is een compensatie voor een omzetdaling van 20%, mits er een groot spandoek wordt geregeld waarop staat vermeld dat de winkel bereikbaar is. Binnenkort beslist de NCG voor welke optie ze gaan.

Zowel de NCG als de sportwinkeleigenaar waren zeer tevreden met de snelle aanpak van Gloudemans. Daarmee is het beoogde resultaat bereikt en de vraag om een onafhankelijk advies beantwoord. Komende jaren houden wij ons nog vaker bezig met inkomende schadeverzoeken rondom versterkingsmaatregelen in Groningen.

Wilt u ook graag onafhankelijk, deskundig advies voor uw tijdelijke schadeverzoeken? Of kunnen wij u helpen met een vraag? Neem dan contact op onze experts.

Contact

Gloudemans voor het land van morgen