Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.

Onze aanpak

Twee adviseurs van Gloudemans maakten deel uit van de deskundigencommissie. Om een waarde van de gronden binnen het plangebied te bepalen, is de commissie gevraagd om een deskundigenadvies op te stellen. Dit advies en de finale waardering zijn niet bindend voor de drie opdrachtgevers. Zij kunnen bij de totstandkoming van een eventuele koopovereenkomst zelf besluiten om af te wijken van de opgestelde taxatie.

Het project ging van start met een gesprek tussen de leden van de deskundigencommissie en de drie opdrachtgevers. In dit gesprek werd de opdrachtformulering verhelderd en werd een plan van aanpak opgesteld. Op die manier wordt zo solide en efficiënt mogelijk gewerkt door alle betrokkenen. Aan de hand van het plan van aanpak ging de deskundigencommissie aan de slag met het opstellen van het conceptadvies, de opname van het plangebied en de bijbehorende waardering. Dit conceptadvies is voorgelegd aan de opdrachtgevers en middels een presentatie zijn de belangrijkste resultaten voorgelegd ana de opdrachtgevers. Na enkele wijzigingen en een mondelinge toelichting op het stadhuis van gemeente Almere werd het advies definitief gemaakt.

Gloudemans voor het land van morgen