Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Port of Urk

Waar de Urker visindustrie zich in het verleden slechts richtte op vis van de eigen vloot, maakte deze de laatste jaren een doorontwikkeling. Het vakmanschap van de Urkers maakt het onder meer mogelijk om tegenwoordig ook zalm uit Noorwegen, zeebaars, dorade en forel uit Turkije en vele vissoorten uit Azië te importeren en op Urk te verwerken en te verhandelen. Urk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europese visverwerkings- en logistieke hub van betekenis. Dit resulteert in bloeiende economie in de visverwerkende- logistieke en maritieme sector. Door deze groei bestaat er op Urk een fors tekort aan bedrijfskavels. De ontwikkeling van circa 100 hectare aan nieuw bedrijventerrein geeft de Urker én andere ondernemers de ruimte om te groeien en te innoveren.

Gebiedsontwikkelingen kennen doorgaans een lange doorlooptijd. Door de grote vraag naar nieuwe uitgeefbare bedrijfskavels en de eindtermijn van het reeds gevestigde voorkeursrecht, was het een uitdaging om het proces voor dit project te versnellen. Dit is gelukt door het op de juiste manier de uiteenlopende disciplines en belangen met elkaar te verbinden en regie houden op het proces.

Naar het projectmanagement heeft Gloudemans bij dit project ook op andere vlakken een bijdrage mogen leveren. Zo hebben we de volledige bestemmingsplanprocedure begeleid, het exploitatieplan opgesteld en de verwervingsgesprekken met grondeigenaren gevoerd.

Gloudemans voor het land van morgen