Gloudemans Expertise Gebiedsontwikkeling

Fysieke leefomgeving

Planvorming bij gebiedsontwikkelingen is vaak complex door de combinatie van functies aan locaties, het grote aantal betrokken partijen, juridische of milieu-planologische obstakels en politiek-bestuurlijke afwegingen. Gloudemans adviseert voor diverse ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Dit varieert van het begeleiden van planologische procedures tot een quickscan met kansen en belemmeringen voor een specifieke locatie.

Wat kan Gloudemans voor u betekenen?

Gloudemans kan u adviseren over welke ruimtelijke procedures voor de beoogde ontwikkeling van toepassing zijn en kan u in alle fasen van het planproces adviseren en begeleiden. Onze diensten bestaan uit het toetsen en in beeld brengen van de beleidsmatige, wettelijke en ruimtelijke haalbaarheid van plannen, het begeleiden van de onderzoeken naar omgevingsaspecten en de vertaling daarvan naar het omgevingsplan of andere ruimtelijke plannen.

In combinatie met onze expertise van grondinstrumenten, planexploitatie, (anterieure) overeenkomsten en aanbestedingen is Gloudemans dé partner om uw ruimtelijk proces te begeleiden.

Advies nodig van onze experts?

Of op zoek naar een partner om uw ruimtelijke proces te begeleiden? Neem dan contact op met Frederik de Bruijne.

contact

Onze projecten

Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Port of Urk

Waar de Urker visindustrie zich in het verleden slechts richtte op vis van de eigen vloot, maakte deze de laatste jaren een doorontwikkeling. Het vakmanschap van de Urkers maakt het onder meer mogelijk om tegenwoordig ook zalm uit Noorwegen, zeebaars, dorade en forel uit Turkije en vele vissoorten uit Azië te importeren en op Urk te verwerken en te verhandelen. Urk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europese visverwerkings- en logistieke hub van betekenis. Dit resulteert in bloeiende economie in de visverwerkende- logistieke en maritieme sector. Door deze groei bestaat er op Urk een fors tekort aan bedrijfskavels. De ontwikkeling van circa 100 hectare aan nieuw bedrijventerrein geeft de Urker én andere ondernemers de ruimte om te groeien en te innoveren.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Centrumplan Gilze: advies en onderhandeling grond

De gemeente Gilze en Rijen was in onderhandeling met een ontwikkelaar om tot overeenstemming te komen over de koopprijs van de gronden en een exploitatiebijdrage. Aan ons is gevraagd om te adviseren inzake een marktconform grondbod in relatie tot het exploitatieplan. Naast het beoordelen van de marktconformiteit van de grondprijs, beoordeelden we ook de marktconformiteit van het programma en deden we voorstellen voor optimalisatie. Samen met de gemeente hebben we de onderhandelingen gevoerd met de ontwikkelaar, waarbij ons aandeel met name toeziet op de financiële afspraken. In het verleden hebben we voor de gemeente het exploitatieplan voor dit plangebied opgesteld, waardoor we bekend zijn met het plangebied en het vastgestelde exploitatieplan.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen