Gloudemans Expertise Gebiedsontwikkeling

Project- en procesmanagement

De project- en procesmanagers van Gloudemans zijn thuis in het managen van processen, het bewerkstelligen van samenwerking en de uitvoering van projecten. Het doel van onze projectleiders en adviseurs is het behouden van de regie op het proces en bijsturen waar nodig.

Onze project- en procesmanagers kenmerken zich door uitstekende communicatieve en organiserende vaardigheden. Gebiedsontwikkelingen zijn vaak erg complex, doordat uiteenlopende disciplines en belangen met elkaar verbonden moeten worden. Daarom is een procesbegeleider van toegevoegde waarde om tot een goede afronding van het project te komen.

Daarnaast kenmerken de project- en procesmanagers van Gloudemans zich door hun inhoudelijke kennis en deskundigheid. Zij overzien het gehele spectrum van gebiedsontwikkeling van A tot Z en weten op welke wijze planvorming en planuitvoering zich het beste tot elkaar verhouden. Er is een hoog kennisniveau over ruimtelijke procedures, grondbeleid, gebiedseconomie, aanbestedingen, duurzaamheid en de daarmee verband houdende wet- en regelgeving. Door deze deskundige benadering herkennen onze project- en procesmanagers obstakels en kunnen zij tijdig bijsturen indien nodig.

Gloudemans begeleidt diverse projecten: van herontwikkelingslocatie in een stedelijk gebied tot uitbreidingslocaties en projecten binnen de energietransitie. Wij mogen door het hele land projecten tot uitvoering brengen, zowel bij grote als kleinere gemeenten. De project- en procesmanagers van Gloudemans hebben dan ook veel ervaring in politieke en bestuurlijke omgevingen.

Advies nodig van onze experts?

Op zoek naar de juiste personen voor het begeleiden van projecten binnen gebiedsontwikkeling? Neem dan contact op met Frederik de Bruijne.

Onze projecten

Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Port of Urk

Waar de Urker visindustrie zich in het verleden slechts richtte op vis van de eigen vloot, maakte deze de laatste jaren een doorontwikkeling. Het vakmanschap van de Urkers maakt het onder meer mogelijk om tegenwoordig ook zalm uit Noorwegen, zeebaars, dorade en forel uit Turkije en vele vissoorten uit Azië te importeren en op Urk te verwerken en te verhandelen. Urk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europese visverwerkings- en logistieke hub van betekenis. Dit resulteert in bloeiende economie in de visverwerkende- logistieke en maritieme sector. Door deze groei bestaat er op Urk een fors tekort aan bedrijfskavels. De ontwikkeling van circa 100 hectare aan nieuw bedrijventerrein geeft de Urker én andere ondernemers de ruimte om te groeien en te innoveren.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen