Gloudemans Expertise Gebiedsontwikkeling

Overeenkomsten

Binnen de breedte van vastgoed- en gebiedsontwikkeling houdt Gloudemans zich bezig met contractvorming, van intentieovereenkomst tot koopovereenkomst en van samenwerkingsovereenkomst tot exploitatieovereenkomst. Ook het opstellen van opstal- en erfpachtovereenkomsten behoort tot de dagelijkse werkzaamheden van Gloudemans. Heldere taal en leesbare documenten staan hierbij voorop, omdat contracten worden geschreven voor partijen die hier in de praktijk mee moeten werken.

Een contract, ook wel overeenkomst genoemd, komt tot stand wanneer aanbod en aanvaarding op elkaar aansluiten. Kortom, een overeenkomst regelt de rechtsverhouding tussen partijen. In het contractenrecht speelt niet alleen de totstandkoming een belangrijke rol, maar ook de uitleg, de geldigheid en naleving van een contract.

Schriftelijke vastlegging

Of het nu gaat om intentieovereenkomsten, koopovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, exploitatieovereenkomsten of opstal-en erfpachtovereenkomsten, de juristen van Gloudemans weten dat het opstellen van een goed contract expertise, inzicht en ervaring vereist. Immers, naarmate de belangen groter worden en de inhoud van het contract complexer, stijgt de kans op onenigheden. De contractenrechtjuristen van Gloudemans adviseren daarom altijd om uw contract schriftelijk vast te leggen. Zij adviseren en begeleiden u bij het onderhandelen over en het opstellen en controleren van voornoemde overeenkomsten in het kader van vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Advies nodig van onze experts?

Contracten bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling zijn op zichzelf al ingewikkeld genoeg. De juristen van Gloudemans, gespecialiseerd in contractenrecht, zijn er niet om deze nog ingewikkelder te maken. Zij helpen u juist om ervoor te zorgen dat contracten worden opgesteld met gevoel voor de praktijk en met oog op de toekomstige samenwerking tussen partijen. Wilt u hulp bij het opstellen van overeenkomsten? Neem dan contact op met Ilze Bottram.

Contact

Onze projecten

Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Port of Urk

Waar de Urker visindustrie zich in het verleden slechts richtte op vis van de eigen vloot, maakte deze de laatste jaren een doorontwikkeling. Het vakmanschap van de Urkers maakt het onder meer mogelijk om tegenwoordig ook zalm uit Noorwegen, zeebaars, dorade en forel uit Turkije en vele vissoorten uit Azië te importeren en op Urk te verwerken en te verhandelen. Urk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europese visverwerkings- en logistieke hub van betekenis. Dit resulteert in bloeiende economie in de visverwerkende- logistieke en maritieme sector. Door deze groei bestaat er op Urk een fors tekort aan bedrijfskavels. De ontwikkeling van circa 100 hectare aan nieuw bedrijventerrein geeft de Urker én andere ondernemers de ruimte om te groeien en te innoveren.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen