Byte
Gloudemans uitsprakenUitspraken

Onteigening

Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002005 (Purmerend)

18 januari 2018

Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002005 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Purmerend krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Klein Where 2016)

Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002002 (Gennep)

17 januari 2018

Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002002 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Gennep krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Onteigening ten behoeve van ontsluiting bedrijventerrein De Brem)

Besluit van 11 december 2017, nr. 2017002150 (Utrechtse Heuvelrug en Zeist)

16 januari 2018

Besluit van 11 december 2017, nr. 2017002150 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de realisatie van deelproject 1 van het project stationsgebied Driebergen-Zeist, met bijkomende werken in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist)

Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002003 (Asten)

11 januari 2018

Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002003 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Asten krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Fietsvoorziening Meijelseweg)

Besluit van 15 november 2017, nr 2017001974 (Raalte, Dalfsen en Ommen)

10 januari 2018

Besluit van 15 november 2017, nr 2017001974 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Raalte, Dalfsen en Ommen krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de herinrichting van de provinciale weg N348 wegvak Raalte – Ommen; de opheffing van zes aansluitingen/oversteken, de aanleg van twee nieuwe aansluitingen, de bouw van twee onderdoorgangen en de bouw van een voetgangersbrug vanaf vlak voor de aansluiting Lemelerveldseweg (km 70.53) in de gemeente Raalte tot en met de aansluiting Achterveldseweg (km 79.03) in de gemeente Ommen met bijkomende werken in de gemeenten Raalte, Dalfsen en Ommen)

Besluit van 17 november 2017, nr. 2017002004 (Pijnacker-Nootdorp)

13 december 2017

Besluit van 17 november 2017, nr. 2017002004 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Pijnacker-Nootdorp krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Groenzoom)

Besluit van 12 oktober 2017, nr 2017001756 (Hardenberg)

7 november 2017

Besluit van 12 oktober 2017, nr 2017001756 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Hardenberg krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de herinrichting en opwaardering van een gedeelte van de provinciale weg N34 vanaf circa 270 meter na de aansluiting/rotonde N36/34 (Witte Paal) ter hoogte van de woning Ommerweg 61 te Rheezerveen (km 28.132) tot circa 100 meter voor de grens van de provincie Drenthe (gemeente Coevorden, km 43.818) met bijkomende werken in de gemeente Hardenberg)

Besluit van 4 september 2017, nr. 2017001447 (Coevorden)

4 oktober 2017

Besluit van 4 september 2017, nr. 2017001447 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Coevorden krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Aansluiting Klooster N34)

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001258 (Haarlemmermeer)

28 september 2017

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001258 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Haarlemmermeer krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Piekberging Haarlemmermeerpolder)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001369 (Aalsmeer)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001369 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet, onteigeningsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, Middenweg-Oost

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001256 (Cuijk)

27 september 2017

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001256 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Cuijk krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van de randweg ten zuidoosten van Haps vanaf de bestaande N264 bij de aansluiting op de A73 tot aan de N264 bij de gemeentegrens met de gemeente Mill en Sint Hubert, met bijkomende werken)

Besluit van 4 september 2017, nr. 2017001448 (Amsterdam en Ouder-Amstel)

Besluit van 4 september 2017, nr. 2017001448 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de verbreding en het ondergronds leggen van de rijksweg A10 ter hoogte van het centrumgebied van de Zuidas en voor de reconstructie van gedeelten van de rijkswegen A2, A4 en A10 en knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (project Zuidasdok), met bijkomende werken, in de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel)

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001244 (Maassluis)

21 september 2017

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001244 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Maassluis krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de realisering van de Blankenburgverbinding: de aanleg van een nieuwe rijksweg A24 tussen de rijkswegen A20 en A15, de aanleg van twee nieuwe knooppunten voor de aansluiting van de A24 met de A20 en de aansluiting van de A24 met de A15, alsmede de reconstructie van de A20 vanaf knooppunt Kethelplein tot 350 meter voor de kruising A20-Boonervliet en de reconstructie van de A15 vanaf 900 meter ten westen van de kruising A15-Havenspoorlijn tot de kruising A15-Theemsweg, met bijkomende werken in de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland, Vlaardingen en Rotterdam)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001370 (Ede)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001370 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Ede krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Parklaan)

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001259 (Lansingerland)

20 september 2017

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001259 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Lansingerland krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Meerpolder 2012, Meerweg 48)

1 2 3 18
 • 07-02-2018 / ABRS – Onafhankelijkheid nader adviseur

  Naar aanleiding van een tussenuitspraak heeft het college een nader advies verzocht aan de deskundige die tevens heeft geadviseerd bij de primaire besluitvorming. De Afdeling stelt voorop dat het college in beginsel vrij is zelf een deskundige te benaderen die naar zijn idee geschikt is een advies uit te brengen dat het bij zijn besluitvorming kan betrekken.

 • 07-02-2018 / ABRS – Uit te werken bestemming, bouwverbod

  Het nieuwe bestemmingsplan voorziet op het perceel van appellant in een bestemming “Wonen” en “Wonen- Uit te werken”. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak overweegt te Afdeling dat de uitwerkingsplicht en uitwerkingsregels niet bij de planvergelijking moeten worden betrokken. Dit betekent volgens de Afdeling echter niet dat een bouwverbod van het nieuwe bestemmingsplan niet bij de planvergelijking moet worden betrokken.

 • 07-02-2018 / ABRS – Geen referentieobjecten bij taxatie

  In de taxatie bij het advies zijn geen referentieobjecten opgevoerd. Dit maakt op zichzelf niet dat het college dat advies niet aan zijn besluitvorming ten grondslag mocht leggen. Hiertoe is van belang dat onroerende zaken niet alleen op basis van gevalsvergelijking worden getaxeerd, maar ook de kennis, ervaring en intuïtie van de deskundige een rol spelen. Dat dit met zich brengt dat een gemaakte taxatie lastig te beoordelen is, is inherent aan taxatie.

 • Oirschot en Oost-, West- en Middelbeers, pachtgrond bij inschrijving

  Bij inschrijving worden in pacht aangeboden de percelen cultuurgrond, gelegen aan de Bestseweg (kavel 1), nabij De Geer (kavel 2), Kempenweg (kavel 3), Koningshof (kavel 4), nabij De Rijt (kavel 5) en de Melklanden (kavel 6) te Oirschot, en Hillestraat (kavel 7) te Oost-, West- en Middelbeers.

  De inschrijving eindigt op 23 februari 2018 om 12.00 uur.

 • 31-01-2018 / ABRS – Aanvullende werking Bouwverordening, verbindingsweg

  Het oude planologische regime was opgenomen in het uitbreidingsplan waarin de gronden waren bestemd voor agrarische doeleinden. Volgens aanvrager was er binnen die bestemming geen ruimte voor het realiseren van openbare infrastructuur. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat aan het uitbreidingsplan geen gebruiksvoorschriften waren verbonden die zich verzetten tegen het gebruik van dat deel in strijd met de agrarische bestemming en dat er, gelet op de aanvullende werking van de Bouwverordening, bovendien een verplichting was tot het aanleggen van verbindingswegen ter ontsluiting/verbinding. In hoger beroep is dat standpunt niet, althans onvoldoende, want in te algemene bewoordingen en niet onderbouwd, weersproken.

 • 31-01-2018 / ABRS – Beleidsvoornemen onvoldoende concreet

  In het nieuwe bestemmingsplan zijn de bebouwingsmogelijkheden beperkt. In een openbaar beleidsvoornemen stond opgenomen dat het nieuwe bestemmingsplan hoofdzakelijk consoliderend van aard zal zijn, waarbij de bestaande situatie als uitgangspunt voor de regeling wordt genomen. Naar oordeel van de Afdeling is dit onvoldoende concreet om aan te nemen dat de planologische verslechtering op de percelen voorzienbaar was.

 • 24-01-2018 / ABRS – Windturbine, woz

  Uitspraak waarin het verschil tussen de waardedaling woz en planschade bij windturbines aan bod komt. Ook komt ter sprake het verschil in weging van schadefactoren bij een burgerwoning en bedrijfswoning.

 • Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002005 (Purmerend)

  Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002005 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Purmerend krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Klein Where 2016)

 • Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002002 (Gennep)

  Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002002 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Gennep krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Onteigening ten behoeve van ontsluiting bedrijventerrein De Brem)

 • Besluit van 11 december 2017, nr. 2017002150 (Utrechtse Heuvelrug en Zeist)

  Besluit van 11 december 2017, nr. 2017002150 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de realisatie van deelproject 1 van het project stationsgebied Driebergen-Zeist, met bijkomende werken in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist)

 • Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002003 (Asten)

  Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002003 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Asten krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Fietsvoorziening Meijelseweg)

 • Besluit van 15 november 2017, nr 2017001974 (Raalte, Dalfsen en Ommen)

  Besluit van 15 november 2017, nr 2017001974 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Raalte, Dalfsen en Ommen krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de herinrichting van de provinciale weg N348 wegvak Raalte – Ommen; de opheffing van zes aansluitingen/oversteken, de aanleg van twee nieuwe aansluitingen, de bouw van twee onderdoorgangen en de bouw van een voetgangersbrug vanaf vlak voor de aansluiting Lemelerveldseweg (km 70.53) in de gemeente Raalte tot en met de aansluiting Achterveldseweg (km 79.03) in de gemeente Ommen met bijkomende werken in de gemeenten Raalte, Dalfsen en Ommen)

 • Lithoijen, twee percelen cultuurgrond aan de Valkseweg

  Te koop zijn twee percelen cultuurgrond, gelegen aan de Valkseweg te Lithoijen, ter gezamenlijke grootte van 3.68.50 ha.

 • 27-12-2017 / ABRS – reikwijdte aanvraag (Bodegraven – Reeuwijk)

  De gemeente had de aanvraag van appellant waarin schade wordt gesteld als gevolg van bestemmingsplan A afgewezen. Pas in bezwaar stelt appellant dat ook schade wordt geleden als gevolg van het bestemmingsplan B. De gemeente wijst het bezwaar af welk besluit bij de rechtbank in stand blijft. Ook de Afdeling is het eens met de afwijzing.

 • ABRS 20 december 2017, zaaknummer 201702667/1/R6 (Heeze-Leende, bestemmingsplan “Bulders”)

  Ook in deze uitspraak gaat het (hoofdzakelijk) om de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De appellanten stellen onder andere dat de anterieure overeenkomst niet ter inzage is gelegd en dat de contractpartij “slechts” een ontwikkelingsvennootschap is, waardoor de gemeente een financieel risico heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan. In deze uitspraak wordt geen nieuwe jurisprudentie “geschreven”.