Byte
Gloudemans uitsprakenUitspraken

Onteigening

Besluit van 23 juni 2017, nr. 2017001026 (Mook en Middelaar)

26 juli 2017

Besluit van 23 juni 2017, nr. 2017001026 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Mook en Middelaar krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Herprofilering Bovensteweg)

Besluit van 14 juni 2017, nr. 2017000975 (Vlaardingen en Rotterdam)

11 juli 2017

Besluit van 14 juni 2017, nr. 2017000975 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Vlaardingen en Rotterdam krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de realisering van de Blankenburgverbinding: de aanleg van een nieuwe rijksweg A24 tussen de rijkswegen A20 en A15, de aanleg van twee nieuwe knooppunten voor de aansluiting van de A24 met de A20 en de aansluiting van de A24 met de A15, alsmede de reconstructie van de A20 vanaf knooppunt Kethelplein tot 350 meter voor de kruising A20-Boonervliet en de reconstructie van de A15 vanaf 900 meter ten westen van de kruising A15-Havenspoorlijn tot de kruising A15-Theemsweg, met bijkomende werken)

Besluit van 31 maart 2017, nr. 2017000912 (Barneveld en Nijkerk)

6 juli 2017

Besluit van 31 maart 2017, nr. 2017000912 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Barneveld en Nijkerk krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Rondweg Voorthuizen N303)

Besluit van 31 mei 2017, nr. 201700913 (Twenterand)

29 juni 2017

Besluit van 31 mei 2017, nr. 201700913 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Twenterand krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan zandwinning Oosterweilanden)

Besluit van 31 mei 2017, nr. 2017000914 (Bergen (Limburg))

28 juni 2017

Besluit van 31 mei 2017, nr. 2017000914 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Bergen (Limburg) krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Maaspark Well)

Besluit van 30 mei 2017, nr. 2017000890 (Terneuzen)

21 juni 2017

Besluit van 30 mei 2017, nr. 2017000890 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Terneuzen krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de aanleg/verdubbeling van de Tractaatweg (N62) met bijkomende werken)

Besluit van 29 maart 2017 nr. 2017000554 (Leiden)

20 april 2017

(Besluit van 29 maart 2017 nr. 2017000554 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Leiden krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Lammenschansweg 128))

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000501 (Hilversum)

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000501 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Hilversum krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (voor de reconstructie van de N417 (Utrechtseweg) en de aanleg van een vrijliggend fietspad vanaf de rotonde met de Noodweg tot de bebouwde kom van Hilversum/Zuiderheideweg met bijkomende werken)

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000500 (Ridderkerk en Barendrecht)

19 april 2017

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000500 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard II)

Besluit van 23 maart 2017, nr 2017000499 (Midden-Delfland)

Besluit van 23 maart 2017, nr 2017000499 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Midden-Delfland krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Harnaschpolder Zuid)

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000496 (Neerijnen)

13 april 2017

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000496 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Neerijnen krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden)

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000497 (Pijnacker-Nootdorp)

12 april 2017

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000497 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Pijnacker-Nootdorp krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Fes-Oostland)

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000502 (Montferland)

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000502 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Montferland krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van de Ontbrekende Schakel N316, het gedeelte van de provinciale weg N316 tussen ’s-Heerenberg en Zeddam, met bijkomende werken)

Besluit van 23 maart 2017, nr 2017000498 (Amstelveen)

Besluit van 23 maart 2017, nr 2017000498 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Amstelveen krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Amstelveenlijn Opstelterrein)

Besluit van 17 februari 2017, nr. 2017000262 (Putten)

22 maart 2017

Besluit van 17 februari 2017, nr. 2017000262 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Putten krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Randweg Henslare 2)

1 2 3 17
 • 15-11-2017 / ABRS – passieve risicoaanvaarding (Oss)

  De Afdeling is van mening dat appellant niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij met een benuttingsperiode van zeven maanden onvoldoende tijd heeft gehad voor het voorbereiden en indienen van een bouwplan voor een garage / showroom.

 • ABRS 8 november 2017, zaaknummer 201701403/1/R6 (Rijswijk, bestemmings- en exploitatieplan “Sion – ‘t Haantje, 2e herziening”)

  Dit keer (wederom) een korte uitspraak ten aanzien van de financiële uitvoerbaarheid van een vastgesteld bestemmingsplan, waarbij dit keer in het verweer van de raad het exploitatieplan wordt “gebruikt”.

 • 01-11-2017 / ABRS – voorzienbaarheid (Utrecht)

  Voorzienbaarheid werd aangenomen op basis van een bestemming waaraan goedkeuring onthouden was. De rechtbank ging mee in de gedachte dat de onthouding goedkeuring niet weg neemt dat het beleidsvoornemen van de gemeente niet is gewijzigd. Hier gaat de Afdeling niet in mee.

 • 01-11-2017 / ABRS – passieve risicoaanvaarding, uitlatingen gemeente (Apeldoorn)

  Appellant had geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in de periode tussen het voorontwerp- en het ontwerpbestemmingsplan (17 maart 2011) zijn rechten veilig te stellen. Appellant betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat zij niet hoefden te verwachten dat de bouwmogelijkheden op het perceel zouden worden beperkt.

 • 25-10-2017 / ABRS – Te laat inbrengen van gegevens m.b.t. loonkostenbesparing

  Appellante exploiteert een woonwinkel in Soest en heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend vanwege de omzetschade die is geleden als gevolg van verkeersbesluiten ten behoeve van de herinrichtingswerkzaamheden in de Van Weedestraat, de Burgemeester Grothestraat, de Koninginnelaan, de Vredehofstraat en het Nieuwerhoekplein in de jaren 2012 en 2013, waarbij de toegangswegen naar en de parkeergelegenheden bij haar woonwinkel gedurende langere tijden niet of nauwelijks bereikbaar waren.

 • 25-10-2017 / ABRS – onafhankelijkheid adviseur en noodzaak opname locatie (Helmond)

  Deze uitspraak is het sluitstuk van de uitspraak van 16 december 2014 waarin aan de orde kwam dat de schijn was gewekt dat de adviseur in het onderhavige geval als planschadeadviseur niet onpartijdig was. De aanvraag is door de gemeente voorgelegd aan een andere partij.

 • 25-10-2017 / ABRS – normaal maatschappelijk risico supermarkt met bovenwoningen in dorp (Hoogezand-Sappemeer)

  De ontwikkeling (supermarkt met bovenwoningen) is terecht aangemerkt als een normale ontwikkeling in een omgeving die behoort tot het centrumdorps milieu.

 • 25-10-2017 / ABRS – normaal maatschappelijk risico kleinschalig appartementencomplex in centrumgebied (Terneuzen)

  Het perceel waarop de bouw van het appartementencomplex mogelijk is gemaakt ligt in een woongebied in het centrum van Terneuzen. Voorheen kende het perceel ook een woonbestemming, zij het minder volumineus en hoog. De inbreiding van woningen in een bestaande woonkern op zo een locatie is een normale maatschappelijke ontwikkeling, die zich voordoet in veel centra van steden en dorpen in Nederland. Hierbij heeft de Afdeling in aanmerking genomen dat de bouw van het appartementencomplex in zoverre past binnen de ruimtelijke structuur.

 • 19-10-2017 / RB Noord-Nederland – bewijslast bij twijfel over juistheid gegevens (raamprostitutie-inrichtingen)

  Bij besluit van 17 augustus 2010 heeft de gemeente Groningen de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 gewijzigd vastgesteld. Dit besluit tot wijziging heeft tot gevolg gehad dat het exploiteren van prostitutie-inrichtingen in het A-kwartier te Groningen vanaf 1 januari 2016 niet meer is toegestaan. Dit besluit staat in rechte vast.

 • 18-10-2017 / ABRS – beleid over maatschappelijk risico (Oosterhout)

  De gemeente Oosterhout had voor een bepaald project een eigen procedureregeling planschade vastgesteld waarin bepaald was dat bepaalde eigenaren de schade volledig vergoed kregen. De woning van benadeelde was niet in dit beleid opgenomen.

 • 18-10-2017 / ABRS – Tracéwet en materiële beoordeling / consequent toepassen maximale invulling bij schadefactoren (I&M A74)

  Een hele leuke uitspraak waarin verschillende aspecten aan bod komen. Het verdient dan ook de aanbeveling om de hele uitspraak goed te lezen.

 • Mill/Zeeland, percelen cultuurgrond – bij inschrijving

  Bij inschrijving worden te koop aangeboden de percelen cultuurgrond gelegen aan de Spiestraat/Zeelandsedijk te Mill en Witte Dellen/Peelweg te Zeeland, totaal groot 14.33.13 ha.

  De inschrijving eindigt op 30 november 2017 om 12.00 uur.

 • 04-10-2017 / RB Den Haag – Berekening hoogte winstderving / vermogensnadeel niet aangetoond

  Niet is in geschil dat eiseres recht heeft op nadeelcompensatie, maar partijen zijn verdeeld met betrekking tot de hoogte daarvan. Dit ziet met name op de posten: de hoogte van de winstderving, het aanpassen van het GPS-systeem en de waardevermindering van de onderneming van eiseres.

 • ABRS 27 september 2017, zaaknummer 201701682/1/R6 (Amsterdam, bestemmings- en exploitatieplan “Buiksloterham, 4e herziening”)

  Politieke antwoorden op vragen van een journalist lijken hun intrede te doen in uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hoort het antwoord wel bij de gestelde vraag? Of toch niet …

 • Actief weekend voor Gloudemans

  Op zaterdag 16 september heeft Gloudemans haar jaarlijkse personeelsuitje gehad. Deze keer stond een bezoek aan Rotterdam op het programma.
  Zondag 17 september hebben Christiaan Weytmans, Joyce de Graaff en Robbin Bouten deelgenomen aan de Swim to Fight Cancer Den Bosch.
  Zaterdagavond 16 september heeft Janneke van der Burgt deelgenomen aan de Damloop by night.