Byte
Gloudemans uitsprakenUitspraken

Onteigening

Besluit van 29 maart 2017 nr. 2017000554 (Leiden)

20 april 2017

(Besluit van 29 maart 2017 nr. 2017000554 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Leiden krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Lammenschansweg 128))

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000501 (Hilversum)

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000501 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Hilversum krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (voor de reconstructie van de N417 (Utrechtseweg) en de aanleg van een vrijliggend fietspad vanaf de rotonde met de Noodweg tot de bebouwde kom van Hilversum/Zuiderheideweg met bijkomende werken)

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000500 (Ridderkerk en Barendrecht)

19 april 2017

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000500 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard II)

Besluit van 23 maart 2017, nr 2017000499 (Midden-Delfland)

Besluit van 23 maart 2017, nr 2017000499 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Midden-Delfland krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Harnaschpolder Zuid)

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000496 (Neerijnen)

13 april 2017

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000496 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Neerijnen krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden)

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000497 (Pijnacker-Nootdorp)

12 april 2017

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000497 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Pijnacker-Nootdorp krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Fes-Oostland)

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000502 (Montferland)

Besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000502 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Montferland krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van de Ontbrekende Schakel N316, het gedeelte van de provinciale weg N316 tussen ’s-Heerenberg en Zeddam, met bijkomende werken)

Besluit van 23 maart 2017, nr 2017000498 (Amstelveen)

Besluit van 23 maart 2017, nr 2017000498 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Amstelveen krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Amstelveenlijn Opstelterrein)

Besluit van 17 februari 2017, nr. 2017000262 (Putten)

22 maart 2017

Besluit van 17 februari 2017, nr. 2017000262 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Putten krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Randweg Henslare 2)

Besluit van 25 januari 2017, nr 2017000111 (Oldambt)

22 februari 2017

Besluit van 25 januari 2017, nr 2017000111 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Oldambt krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Benedenloop Westerwoldse Aa)

Besluit van 27 januari 2017, nr 2017000152 (Nijmegen)

Besluit van 27 januari 2017, nr 2017000152 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Nijmegen krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Waalfront (Brugkwartier)

Besluit van 25 januari 2017, nr 2017000112 (Horst aan de Maas)

16 februari 2017

Besluit van 25 januari 2017, nr 2017000112 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Horst aan de Maas krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Californië 1)

Besluit van 20 december 2016 nr. 2016002261 (Lochem)

20 december 2016

Besluit van 20 december 2016 nr. 2016002261 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Lochem krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Uitbreiding Sluis Eefde)

Besluit van 17 november 2016, nr. 2016002009 (Terneuzen)

17 november 2016

Besluit van 17 november 2016, nr 2016002009 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Terneuzen krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van een nieuwe sluis in het sluizencomplex Terneuzen, de wijziging van het Kanaal van Gent naar Terneuzen, de wijziging van de Westbuitenhaven en de wijziging van een klein deel van de Westerschelde met bijkomende werken).

Besluit van 15 november 2016, nr. 2016001904 (Weesp)

15 november 2016

Besluit van 15 november 2016, nr. 2016001904 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Weesp krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de reconstructie van de provinciale weg N236 alsmede de aanleg van de nieuwe Vechtbrug, met bijkomende werken)

1 2 3 17
 • Vaststelling nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking

  Met ingang van 1 juli 2017 is de aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking in werking getreden. Deze wijziging heeft als doel de Ladder zodanig te vereenvoudigen dat de in de praktijk ervaren knelpunten worden opgelost en de onderzoekslasten worden verminderd, maar dat de effectiviteit van de Ladder behouden blijft.

 • 12-07-2017 / ABRS – maximale invulling bedrijven (Bergen op Zoom)

  Een uitspraak waarin de Afdeling de motivering van de deskundige tekort vindt schieten of een categorie 4 of 5 bedrijf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mogelijk is.

 • 12-07-2017 / ABRS – voorbeelden maximale invulling (Heerde)

  Het is niet noodzakelijk dat voor de beoordeling van de maximale invulling van de planologische regimes de verschillende bouwmogelijkheden aan de hand van voorbeelden worden uitgewerkt. Een dergelijke beoordeling dient in abstracto plaats te vinden. Voorbeelden van bouwwerken kunnen wel nuttig zijn ter illustratie van hetgeen gerealiseerd kon of kan worden.

 • 05-07-2017 / ABRS – passieve risicoaanvaarding (Heiloo)

  Voor de effectuering van de mogelijkheid op het perceel van appellant was medewerking van derden noodzakelijk. Appellant was feitelijk noch juridisch in staat deze derden te verplichten om de onder het oude bestemmingsplan toegestane gebruik van het perceel als tuin te benutten in de zin dat zij het perceel zouden gaan gebruiken als deel van hun eigen tuin.

 • 05-07-2017 / ABRS – gezondheid, reële prognose, woz (Zuidring, Minister van Economische Zaken)

  Uitspraak in lijn met een uitspraak van 28 juni jl. (Montferland). Subjectieve elementen, zoals een negatieve gevoelswaarde bij een bestemming, spelen geen rol bij de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade.

 • 28-06-2017 / ABRS – voorzienbaarheid, voldoende concreet (Barneveld)

  Appellant was o.a. van mening dat in een ontwikkelingsschets niet voldoende concreet was bepaald en bepaalbaar was waar en hoe onder allerlei strenge voorwaarden een wijzigingsbevoegdheid zou worden opgenomen. Ook zou uit de schets de hoofdregel volgen dat nieuwvestiging in de zin van het creëren van een nieuw bouwperceel niet mogelijk was.

 • 28-06-2017 / ABRS – maximale invulling milieu / veiligheidsrisico (Montferland)

  Volgens appellant was onterecht geen onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s voor de omgeving door het vergroten van het bouwvlak (intensieve varkenshouderij).

 • 27-06-2017 / Rechtbank Midden-Nederland – beleving geluid (Soest)

  Eindelijk een (recente) uitspraak waarin aan de orde komt dat een toename van 2,4 dB(A) geen waarneembare toename is. De gemeente had de aanvraag dan ook terecht afgewezen.

 • ABRS 21 juni 2017, zaaknummer 201700281/1/R6 (Horst aan de Maas, bestemmingsplan “1e herziening van het bestemmingsplan De Afhang” en het exploitatieplan “6e herziening op structurele onderdelen van het exploitatieplan De Afhang”)

  De herziening van het bestemmingsplan zou leiden tot een verslechtering van de ontsluitingsmogelijkheden van het perceel van appellant, waardoor het uitgeefbaar percentage van zijn perceel niet meer 100% bedraagt maar minder. In dat geval zou ook de verschuldigde exploitatiebijdrage, zoals opgenomen in het exploitatieplan, met de herziening van het exploitatieplan moeten wijzigen / verminderen.

 • ABRS 21 juni 2017, zaaknummer 201607326/1/R6 (Weesp, bestemmings- en exploitatieplan “Bloemendalerpolder”)

  In het betoog tegen dit exploitatieplan komt naar voren dat in het exploitatieplan geen actuele ramingen voor de kosten woon- en bouwrijp maken zouden zijn opgenomen en dat niet duidelijk is welke uitgangspunten voor de ramingen zijn gehanteerd.

 • 21-06-2017 / ABRS – maximale invulling geluid bij windturbines / woz / maatschappelijk risico (Heerhugowaard)

  Naar aanleiding van een tussenuitspraak heeft het college na aanvullend advies van de deskundige besloten alsnog de aanvraag af te wijzen. Appellanten zijn met succes in hoger beroep gegaan. Met name de overweging van de Afdeling ten aanzien van de geluidsbelasting is interessant.

 • Training Lichaamstaal

  Communicatie is erg belangrijk in ons werk. Minimaal 60% hiervan bestaat uit non-verbale communicatie. Reden om onze lichaamstaal eens onder de loep te nemen.

 • 14-06-2017 / ABRS – voorzienbaarheid, geen planvergelijking (Zwijndrecht)

  Dit is een voorbeeld van een casus waarin de deskundige afwijst op grond van voorzienbaarheid zonder eerst een planvergelijking te doen. Overigens is dit ten overvloede nog wel gebeurd, maar dit is verder niet relevant.

 • 14-06-2017 / ABRS – planvergelijking, ontbreken verklaring aanduiding in regels (Zwijndrecht)

  Eindelijk eens een recente uitspraak hoe om te gaan met de situatie dat een aanduiding op de plankaart niet wordt verklaard in de regels.

 • 14-06-2017 / ABRS – taxatie, onderbouwing, marktwaarde (Aalsmeer)

  Het getroffen object betrof een bedrijfswoning. De taxateur gaf aan dat de taxatie tot stand is gekomen via de zogenoemde vergelijkingsmethode, waarbij hij opmerkt dat hij geen vergelijkbare objecten heeft kunnen vinden, omdat bedrijfswoningen in beginsel niet zelfstandig kunnen worden verkocht.