Stijn Berns

mr. S. (Stijn) Berns RT

Stijn is sinds 2004 verbonden aan Gloudemans. Hij is gespecialiseerd in onteigening (administratieve fase), nadeelcompensatie en planschade.  Stijn doceert zijn vakgebied aan meerdere opleidingsinstituten.

Expertises

 • Onteigening
 • Planschade
 • Nadeelcompensatie
 • Gedoogplichten
 • Onderwijs

Functies

 • Deskundige planschade m.b.t. rijkscoördinatieregelingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Voorzitter Nadeelcompensatie Rijkswaterstaat
 • Deskundige planschade/nadeelcompensatie provincie Overijssel (Natura 2000)
 • Deskundige planschade/nadeelcompensatie provincie Noord-Holland
 • Lid (en plaatsvervangend voorzitter) commissie HSL A16-Zuid
 • Voorzitter Adviescommissie Schadeschap luchthaven Schiphol
 • Deskundige planschade/nadeelcompensatie voor diverse gemeenten en waterschappen
 • Deelnemer expertmeetings Administratieve Onteigening, Ministerie van I&M
 • Docent opleidingsinstituten

Lidmaatschappen

 • Lid van de Toelatingscommissie DOBS
 • Vaste medewerker tijdschrift Praktijk Omgevingsrecht
 • Lid van Vereniging voor OnteigeningsRecht (VvOR)

Opleidingen

 • Mediation, ICM (2020)
 • Praktijkopleiding, RICS
 • Praktijkopleiding Makelaar/Taxateur, SCVM
 • Grondverwerving en Schadevergoedingen, Reed Business Academy
 • Makelaar-taxateur, SVM
 • Public International Law aan University of Uppsala (Zweden)
 • Nederlands Recht, bestuursrecht, Tilburg University

Gloudemans voor het land van morgen