Gloudemans Expertise Gebiedsontwikkeling

Onteigeningstaxaties

Wanneer er sprake is van onteigening, maakt een eigenaar, huurder, pachter of andere zakelijk gerechtigde aanspraak op een schadeloosstelling. Het is voor de onteigende daarom van belang dat hij deskundig wordt geadviseerd en vertrouwen heeft in de adviseur. Al sinds de oprichting van Gloudemans behoren de waardebepaling en schadeberekening bij onteigening al tot ons vakgebied. Daardoor kunnen we u deskundig en persoonlijk bijstaan in onteigeningstrajecten.

Volgens de rechtspraak moet de onteigende na de onteigening in dezelfde vermogens- of inkomstenpositie zijn als voor de onteigening. Voor de eigenaar van een woning kan dit bijvoorbeeld betekenen dat er, naast een vergoeding van de waarde van de woning (vermogensschade), ook andere schadecomponenten vergoed moeten worden. Denk hierbij aan een vergoeding wordt verstrekt voor aankoop van een vervangende woning, verhuiskosten en financieringskosten, maar ook inkomensschade en bijkomende schade. De onteigende kan inkomstenschade lijden, bijvoorbeeld wanneer hij een gedeelte van zijn landbouwgrond verliest of wanneer de huisvestingkosten voor het nieuwe bedrijf veel hoger uitvallen. Deze schadecomponenten worden door middel van een bedrag in een keer afgekocht of gekapitaliseerd.

Taxaties voor onteigening worden door Gloudemans gebaseerd op artikel 40, waarin de schadeloosstelling is geregeld. Zo worden de werkelijke waarde, de waardevermindering van het overblijvende en persoonlijke schade van de onteigende schadeloos gesteld. In beginsel zal de overheidsinstelling de kosten voor deskundige hulp aan degene die onteigend wordt vergoeden.

Gloudemans kan u bijstaan in onteigeningstrajecten en onze taxateurs kunnen zowel de onteigeningsschade als de eventuele exploitatieschade voor u taxeren. Bij Gloudemans staat persoonlijke aandacht en deskundigheid voorop, waardoor wij u deskundig begeleiden bij bijvoorbeeld een eventuele huuraanvang of huurbeëindiging.

Advies nodig van onze experts?

Hulp nodig bij onteigeningstrajecten, onteigeningsschade of exploitatieschade? Of wilt u meer informatie over schadeloosstelling? Neem dan contact op met Jean-Paul Vugts.

Gloudemans voor het land van morgen