Gloudemans Expertise Taxaties

Maatschappelijk vastgoed

Op het gebied van maatschappelijk vastgoed heeft Gloudemans diverse specialismen in huis. Maatschappelijk vastgoed is een verzamelnaam voor gebouwen of gronden met een publieke functie, op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of medische zorg.

Bij het taxeren van de marktwaarde, werken taxateurs op basis van het ‘Highest-and-Best Use’ principle:

“De optimale aanwending is daarbij de meest waarschijnlijke bestemming van een object die binnen een reeks aan gebruiksmogelijkheden op basis van zijn fysieke, economische, sociale en juridische kwaliteit mogelijk is, en die resulteert in een zo hoog mogelijk geschatte waarde van het object.”

Vaak is maatschappelijk vastgoed incourant, oftewel er zijn te weinig referentieobjecten beschikbaar om de onroerende zaak mee te vergelijken. Ook ontbreken in veel gevallen kasstromen en oefenen overheden vaak invloed uit op de invulling van maatschappelijk vastgoed. Daarom is het taxeren van ‘Highest-and-Best use’ bij maatschappelijk vastgoed in sommige gevallen uitdagend.

Actuele thema’s

Transformatie of herontwikkeling van maatschappelijk vastgoed is een actueel thema. Een mogelijkheid die vaak wordt onderzocht is de transformatie van monumentale panden naar woningbouw. Gloudemans adviseert zowel aan de kant van de marktpartijen als aan de kant van de overheid bij dergelijke projecten.

Ook in het kader van verduurzaming is maatschappelijk vastgoed een actueel onderwerp. Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed speelt een grote rol bij het halen van de klimaatdoelstellingen. Het huidige kabinet heeft vele miljoenen ter beschikking gesteld voor verduurzaming. Dit geld zal worden aangewend voor een subsidieregeling voor verduurzaming, die in drie tranches wordt verdeeld. Daarnaast gaat een deel van het bedrag naar verduurzaming van verschillend Rijksvastgoed en wordt het aanbod voor ontzorging van vastgoedeigenaren uitgebreid.

Advies van onze experts nodig?

Heeft u (taxatie)vragen over maatschappelijk vastgoed of wilt u advies bij een transformatie of herontwikkeling? Neem dan contact op met onze experts.

contact

Onze projecten

Taxatie historische objecten gemeente Den Helder

Fort Westoever: gebouwd rond 1825 om het Noord-Hollands Kanaal te verdedigen tegen aanvallen op de haven van Den Helder. Wat is zo’n object met een rijke geschiedenis anno 2020 waard? Voor de gemeente Den Helder heeft Gloudemans het fort – samen met nog vijf andere bijzondere erfgoedobjecten – getaxeerd.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Taxatie van grond voor nieuw gezondheidscentrum de ZOED

Van sporthal naar nieuw gezondheidscentrum. Dat zijn de plannen van de gemeente Vught. Om de marktconforme waarde van de grond te bepalen was een taxatie noodzakelijk. Na meerdere positieve samenwerkingen werd Gloudemans wederom gevraagd voor dit project.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen