Gloudemans Expertise Taxaties

Herontwikkelingsvastgoed

Veel verouderde objecten of kantoren op ongunstige locaties staan momenteel leeg. Herontwikkeling van bestaand vastgoed is daardoor erg actueel. Er bestaan verschillende vormen van herontwikkeling. Bij transformatie krijgt een bestaand gebouw een gehele nieuwe bestemming. Renovatie biedt juist mogelijkheden om het bestaande pand aantrekkelijker te maken voor eenzelfde gebruik. Daarnaast is in veel gevallen sprake van sloop en nieuwbouw. De herontwikkeling van bestaand vastgoed vergroot de mate van verhuur- en verkoopbaarheid, zorgt voor een nieuwe uitstraling, waardebehoud en in veel gevallen zelfs waardevermeerdering. Herontwikkeling kan toegepast worden bij het behouden van objecten met cultuurhistorische waarde en vermindert leegstand.

Bij het taxeren van herontwikkelingsvastgoed dient rekening te worden gehouden met diverse aspecten inzake de beoogde herontwikkeling. Hoe hoog zijn de kosten voor de beoogde transformatie? Wat is de waarde van de onroerende zaak in de huidige staat? Werken overheden mee aan de beoogde herontwikkeling? Is het pand bouwkundig geschikt voor het beoogd gebruik?

Gloudemans adviseert bij diverse herontwikkelingsprojecten, is betrokken bij het opstellen van anterieure overeenkomsten en het komen tot financiële afspraken bij dergelijke projecten. Ook taxeert Gloudemans panden die mogelijk worden getransformeerd, stelt taxaties op inzake diverse grondtransacties binnen bepaalde herontwikkelingen, voeren haalbaarheidsstudies uit et cetera. Enkele voorbeelden van projecten waar Gloudemans bij betrokken was, zijn de herontwikkeling van een winkelcentrum en de herontwikkeling van een congrescentrum met sportvoorzieningen.

Bij het winkelcentrum was sprake van veel leegstand door te veel aanbod van en te weinig vraag naar winkelmeters. Het voormalige winkelcentrum wordt omgebouwd tot een gebied met minimaal 1000 woningen en diverse commerciële voorzieningen zoals een bioscoop, een foodhall en een supermarkt. Gloudemans adviseerde over financiële afspraken en beoogde transacties.

Bij de herontwikkeling van het congrescentrum met sportvoorzieningen, ging Gloudemans samen met de gemeente en de ontwikkelaar in gesprek over de beoogde herontwikkeling. We maakten een doorrekening voor het plan, op basis waarvan financiële afspraken zijn gemaakt tussen de betrokken partijen. In het gebied is ruimte voor een supermarkt, appartementen en grondgebonden woningen en een klim- en bergsportcentrum dat tevens dient als geluidswerende voorziening en eyecatcher binnen het gebied.

Advies van onze experts nodig?

Heeft u (taxatie)vragen over herontwikkelingsvastgoed of wilt u advies bij een transformatie of herontwikkeling? Neem dan contact op met Bertold te Winkel.

contact

Onze projecten

Taxatie historische objecten gemeente Den Helder

Fort Westoever: gebouwd rond 1825 om het Noord-Hollands Kanaal te verdedigen tegen aanvallen op de haven van Den Helder. Wat is zo’n object met een rijke geschiedenis anno 2020 waard? Voor de gemeente Den Helder heeft Gloudemans het fort – samen met nog vijf andere bijzondere erfgoedobjecten – getaxeerd.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Taxatie van grond voor nieuw gezondheidscentrum de ZOED

Van sporthal naar nieuw gezondheidscentrum. Dat zijn de plannen van de gemeente Vught. Om de marktconforme waarde van de grond te bepalen was een taxatie noodzakelijk. Na meerdere positieve samenwerkingen werd Gloudemans wederom gevraagd voor dit project.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen