Centrumplan Waddinxveen

Een nieuw centrum voor Waddinxveen. In het afgelopen decennia is het voormalige winkelcentrum van Waddinxveen geamoveerd om de realisatie van het nieuwe centrum mogelijk te maken. Dit nieuwe winkelcentrum, het Gouweplein, vormt de nieuwe voorzieningen locatie van Waddinxveen. Er zijn diversie pleinen, winkelstraten, groen en een parkeergarage gerealiseerd. Deze maken onderdeel uit van het programma van 260 huur- en koopwoningen met bijna 20.000 m2 winkelruimte en diverse voorzieningen.

Voor de gemeente Waddinxveen werken wij aan het centrumplan. Het centrumplan is een ontwikkeling in het centrum van Waddinxveen waarbij een nieuw winkelcentrum – inclusief wonen en parkeergarage – worden gerealiseerd. Per heden is het eerste deel van het centrum gerealiseerd, bestaande uit de parkeergarage, circa 260 woningen en het winkeldeel. Gloudemans is ingeschakeld om te helpen bij het afwikkelen van de afspraken met de huidige contractpartij en het vastleggen van nieuwe afspraken voor de ontwikkeling van het restant van het centrum met de huidige contractpartij, alsook met een nog te selecteren nieuwe marktpartij. Per heden heeft dit gerealiseerd in een vaststellingsovereenkomst en twee koopovereenkomsten. Ingezet wordt op de verdere afwikkeling van bestaande afspraken voor de laatste fase en aansluitend deze fase 2 opnieuw in de markt te zetten. Gloudemans voert samen met de projectleider de onderhandelingen met de marktpartijen.

Wij bieden input bij de grondexploitatie en leveren input inzake een marktconforme grondwaarde. Deze onderdelen en werkzaamheden zijn van belang voor het voeren van de genoemde onderhandelingen. Wij voorzien de gemeente Waddinxveen en de betrokken projectleiders en collega’s van de benodigde informatie en adviezen. Hierdoor kunnen er afspraken en beslissingen genomen worden, zowel intern als extern. Mede dankzij onze input is de eerste fase van het Centrumplan afgerond. Een belangrijke mijlpaal, die het resultaat is van de samenwerking tussen onze adviseurs en de projectleiders van de gemeente Waddinxveen.

Gloudemans voor het land van morgen