Ondersteuning gebiedseconomie gemeente Nuenen

De gemeente Nuenen heeft geen vaste planeconoom in dienst. Gezien de diversiteit aan vragen in complexiteit en breedte van het vakgebied huurt de gemeente planeconomische ondersteuning in. De ondersteuning omvat alle werkzaamheden die het vakgebied gebiedseconomie en planeconomie raken en integrale afstemming met collega’s binnen de gemeente.

Een gebiedseconoom van Gloudemans is geen traditionele planeconoom. De aanpak bij de gemeente Nuenen is zeker gebaseerd op de financiële advisering over en verantwoording van grondexploitaties, maar is veel meer gericht op het realiseren en optimaliseren van gebiedsontwikkelingen vanuit samenwerking en ook andere kasstromen, opbrengsten, kosten en financieringen. Daarnaast zitten de financieel-strategische elementen van grondzaken en gebiedsontwikkeling in de bagage van de gebiedseconoom van Gloudemans opgenomen.

Door deze onderdelen, elementen en aanpak levert Gloudemans praktijkgerichte grondexploitaties, planeconomische ondersteuning, jaarrapportages en risicoanalyses van grote en kleine gebiedsontwikkelingen in Nuenen. Ramingen van exploitatiebijdragen voor particuliere initiatieven, afstemmingen met de accountant over grondexploitaties in het kader van de jaarrekening, samenwerking en onderhandeling met ontwikkelende partijen. Het zijn allemaal processen en trajecten waar we bij betrokken zijn, vanuit de rol van gebiedseconoom/planeconoom als “vertegenwoordiger” van de gemeente Nuenen. Dit doen we al geruime tijd tot tevredenheid van bestuur, gemeenteraad, ambtelijk opdrachtgevers en projectleiders.

Gloudemans voor het land van morgen