Gloudemans Expertise Transities

Woningbouwopgave

Momenteel kunnen veel Nederlanders geen woning vinden die past bij hun wensen en portemonnee. Een snelle groei van het aantal woningen is daarom noodzakelijk. Met meer tempo en het wegnemen van knelpunten wil het kabinet 100.000 woningen per jaar gaan realiseren. Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid in het realiseren van ruimtelijke plannen en de woningbouwopgave.

Benieuwd hoe u als gemeente knelpunten kunt wegnemen en stagnatie voorkomt?

Het realiseren van ruimtelijke plannen en de woningbouwopgave is een proces van samenwerking. Die samenwerking moet plaatsvinden tussen de gemeente, medeoverheden, grondeigenaren, ontwikkelaars en andere belanghebbenden. Het doel is een breed gedragen plan dat bovendien haalbaar is. En dat is ingewikkeld. De belangen, ambities en oriëntatie verschillen per partij en maken de weg naar de uitvoering complex. Belangrijk is dat u als gemeente per project de juiste voorbereidingen treft en een goede samenwerking inricht met marktpartijen. Soms is het nodig om beleid en juridische maatregelen achter de hand te hebben omwille van het constructieve gesprek en rechtsgang te voorkomen.

Hoe helpt Gloudemans?

De specialisten van Gloudemans helpen u als gemeente. Gloudemans kan op diverse manieren van dienst zijn bij het wegnemen van knelpunten voor versnelling naar de uitvoering van de woningbouwopgave. Denk aan het uitstippelen van een ontwikkel- of grondstrategie. Wij adviseren ook over de inzet van grondbeleidsinstrumenten en passen wij deze voor u toe. Ook onze project- of procesmanagers helpen u graag. Neem contact op met Frederik de Bruijne of Stijn Berns voor meer informatie.

Contact

Onze projecten

Grondbeleid en de Regionale Energiestrategie

Nederland is ingedeeld in 30 energieregio’s. Elke energieregio ontwikkelt een eigen regionale maatwerk­invulling van een aantal afspraken uit het Klimaatakkoord: de Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een samenwerking tussen overheidsorganisaties en netbeheerders. In de RES worden keuzes gemaakt voor de opwekking van hernieuwbare energie, de warmtetransitie en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. In het proces naar de totstandkoming van de Regionale Energiestrategieën 1.0, zijn in de RES-regio’s zorgen ontstaan over grondspeculatie. Hoe moeten regio’s en gemeenten hiermee omgaan, gelet op de ambitie uit het Klimaatakkoord om 35 TWH op land op te wekken? Voor het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie heeft Gloudemans geadviseerd over de betekenis van grondbeleid en grondbeleidsinstrumenten voor de opgave van de energie-opwek met wind en zon.
Ontdek meer

Nieuwe woningen: wat zijn de risico’s op planschade?

De komende tien jaar moeten er één miljoen nieuwe woningen de grond uit worden gestampt. Dit betekent ook meer woningbouwplannen. Door de grote vraag naar nieuwe woningen is de vraag naar planschaderisicoanalyses ook gestegen. Ontwikkelaars – bijvoorbeeld woningbouwontwikkelaars – willen namelijk bij voorbaat weten hoeveel schade er zit in de ontwikkeling van een bepaald gebied. Ook zijn ze op zoek naar een antwoord op de vraag: als iedereen een schadeverzoek zou indienen, hoeveel zijn we dan kwijt aan schade?   Het antwoord op deze vraag is noodzakelijk om bij de overheid een bankgarantie af te sluiten. De planschaderisicoanalyses van Gloudemans helpen ontwikkelaars op weg. Benieuwd naar onze aanpak? In dit project voor de woningbouw in Amstelveen lees je hoe onze experts te werk gaan.
Ontdek meer

Onafhankelijk advies voor de NCG rondom de gaswinningsproblematiek in Groningen

Van de bouw van nieuwe wegen en woningen tot herstelwerkzaamheden. Iedere dag neemt de overheid besluiten over projecten in de openbare ruimte. Zo ook over de versterkingsmaatregelen rondom de gaswinningsproblematiek in Groningen. Deze versterkingsmaatregelen kunnen bij ondernemingen, eigenaren en bewoners leiden tot schade. Bijvoorbeeld doordat een winkel tijdelijk moet sluiten of een bewoner tijdelijk moet verhuizen. Gedupeerden kunnen bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een aanvraag indienen voor een schadevergoeding. Gloudemans voorziet de NCG de komende jaren van onafhankelijk advies rondom de aanvragen, om zo tot een juiste oplossing voor alle gedupeerden te komen.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen