Gloudemans Expertise Transities

Woningbouwopgave

Momenteel kunnen veel Nederlanders geen woning vinden die past bij hun wensen en portemonnee. Een snelle groei van het aantal woningen is daarom noodzakelijk. Met meer tempo en het wegnemen van knelpunten wil het kabinet 100.000 woningen per jaar gaan realiseren. Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid in het realiseren van ruimtelijke plannen en de woningbouwopgave.

Benieuwd hoe u als gemeente knelpunten kunt wegnemen en stagnatie voorkomt?

Het realiseren van ruimtelijke plannen en de woningbouwopgave is een proces van samenwerking. Die samenwerking moet plaatsvinden tussen de gemeente, medeoverheden, grondeigenaren, ontwikkelaars en andere belanghebbenden. Het doel is een breed gedragen plan dat bovendien haalbaar is. En dat is ingewikkeld. De belangen, ambities en oriëntatie verschillen per partij en maken de weg naar de uitvoering complex. Belangrijk is dat u als gemeente per project de juiste voorbereidingen treft en een goede samenwerking inricht met marktpartijen. Soms is het nodig om beleid en juridische maatregelen achter de hand te hebben omwille van het constructieve gesprek en rechtsgang te voorkomen.

Hoe helpt Gloudemans?

De specialisten van Gloudemans helpen u als gemeente. Gloudemans kan op diverse manieren van dienst zijn bij het wegnemen van knelpunten voor versnelling naar de uitvoering van de woningbouwopgave. Denk aan het uitstippelen van een ontwikkel- of grondstrategie. Wij adviseren ook over de inzet van grondbeleidsinstrumenten en passen wij deze voor u toe. Ook onze project- of procesmanagers helpen u graag. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gloudemans voor het land van morgen