Gloudemans Expertise Rentmeesterij

Vastgoedbeheer

Bent u eigenaar van gronden of opstallen en wilt u uw aandacht en energie kunnen besteden aan uw eigen vakgebied? Of heeft u uw gronden pas volgend jaar nodig voor de uitvoering van uw plannen en wilt u zich geen zorgen maken of er nog opbrengsten worden behaald? Denkt u aan het verpachten of verhuren van uw gronden of opstallen, maar heeft u zelf geen tijd of niet de juiste kennis om dit te doen? De rentmeesters van Gloudemans kunnen uw gronden beheren, zowel voor korte als lange termijn.

Onder beheer van uw gronden wordt onder andere verstaan:

  • het toezicht op het gebruik van uw gronden en gebouwen;
  • het uitvoeren van de benodigde financiële administratie;
  • het verzorgen van onderhoud aan opstallen, benodigde vergunningen en verzekeringen;
  • het opstellen van overeenkomsten ten aanzien van het gebruik van grond en/of opstallen;
  • het controleren van de naleving en uitvoering van overeenkomsten.

Advies van onze experts nodig?

Samen met u bepalen onze rentmeesters de doelstellingen. Zij blijven in contact, zodat het beheer van uw objecten altijd afgestemd blijft op uw wensen.

Heeft u vragen over vastgoedbeheer? Of bent u benieuwd wat we voor uw gronden of opstallen kunnen betekenen? Neem dan contact op met Giem Broekmans.

contact

Onze projecten

Centrumplan Gilze: advies en onderhandeling grond

De gemeente Gilze en Rijen was in onderhandeling met een ontwikkelaar om overeenstemming te komen over de koopprijs van de gronden en een exploitatiebijdrage. Aan ons is gevraagd om te adviseren inzake een marktconform grondbod in relatie tot het exploitatieplan. Naast het beoordelen van de marktconformiteit van de grondprijs, beoordeelden we ook de marktconformiteit van het programma en deden we voorstellen voor optimalisatie. Samen met de gemeente hebben we de onderhandelingen gevoerd met de ontwikkelaar, waarbij ons aandeel met name ziet op de financiële afspraken. In het verleden hebben we voor de gemeente het exploitatieplan voor dit plangebied opgesteld, waardoor we bekend zijn met het plangebied en het vastgestelde exploitatieplan.
Ontdek meer

Grondbeleid en de Regionale Energiestrategie

Nederland is ingedeeld in 30 energieregio’s. Elke energieregio ontwikkelt een eigen regionale maatwerk­invulling van een aantal afspraken uit het Klimaatakkoord: de Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een samenwerking tussen overheidsorganisaties en netbeheerders. In de RES worden keuzes gemaakt voor de opwekking van hernieuwbare energie, de warmtetransitie en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. In het proces naar de totstandkoming van de Regionale Energiestrategieën 1.0, zijn in de RES-regio’s zorgen ontstaan over grondspeculatie. Hoe moeten regio’s en gemeenten hiermee omgaan, gelet op de ambitie uit het Klimaatakkoord om 35 TWH op land op te wekken? Voor het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie heeft Gloudemans geadviseerd over de betekenis van grondbeleid en grondbeleidsinstrumenten voor de opgave van de energie-opwek met wind en zon.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen