Gloudemans Expertise Schadevergoedingsrecht

Nadeelcompensatie

Wanneer er sprake is van onevenredige rechtmatig veroorzaakte schade, kunnen burgers of bedrijven onder bepaalde voorwaarden een compensatie of tegemoetkoming in de schade krijgen van de overheid. Deze mogelijkheid is vastgelegd in de wet en gebaseerd op het beginsel “gelijkheid van de openbare lasten”. Gloudemans is al jaren gespecialiseerd in en erkend als onafhankelijk deskundige op het gebied van bestuurlijk schadevergoedingsrecht, waaronder planschade en nadeelcompensatie. Daardoor kan Gloudemans u op diverse manieren van dienst zijn bij vraagstukken over bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht, zowel vooraf als achteraf.

Wat is onevenredig rechtmatig veroorzaakte schade?

Onevenredig rechtmatig veroorzaakte schade kan tijdelijk of permanent zijn, in de vorm van inkomensschade en/of vermogensschade (waardedaling van de onroerende zaak). In alle gevallen moet beoordeeld worden of de schade kan worden toegerekend, waarna eventuele compensatie volgt.

Een voorbeeld waarbij een onevenredige rechtmatige schade kan ontstaan, is het langdurig afsluiten van een weg door of in opdracht van de overheid. Hierdoor kan er voor bepaalde ondernemers nadeel ontstaan, zoals omrijdschade of verlies van klanten met schade in het inkomen tot gevolg.

Een ander voorbeeld is het wijzigen van een ruimtelijk plan of het verlenen van een omgevingsvergunning. Dit kan zowel direct als indirect leiden tot inkomensschade of een waardedaling van een onroerende zaak, vaak een woning of bedrijf. Een ruimtelijk plan kan directe schade veroorzaken door een opgelegde beperking in bebouwing of gebruik, terwijl indirecte schade kan worden veroorzaakt door de omgeving, omliggende woningen en bedrijven.

Hoe helpt Gloudemans?

Gloudemans kan u op diverse manieren van dienst zijn bij vraagstukken omtrent bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht, waaronder planschade en nadeelcompensatie. U kunt bij ons terecht voorafgaand aan een project, maar waar nodig ook achteraf.

Risicoanalyse

Door het opstellen van een advies in de vorm van een (schade)risicoanalyse, krijgt u vooraf inzicht in de schade die potentieel aanwezig is bij een project. Waar mogelijk ontvangt u ook suggesties om de schade te beperken.

Formeel adviseren

Gloudemans kan achteraf formeel adviseren in de vorm van een enkelvoudige of breder samengestelde schadecommissie.

Second opinion

Onze kennis en expertise kan, waar nodig, ingezet worden in de vorm van een second opinion.

Advies van onze experts nodig?

Heeft u vragen over planschade of nadeelcompensatie? Heeft u een schadeberekening of taxatie nodig? Neem contact op met Stijn Berns.

Gloudemans voor het land van morgen