Gloudemans Expertise Schadevergoedingsrecht

Nadeelcompensatie

Wanneer er sprake is van onevenredige rechtmatig veroorzaakte schade, kunnen burgers of bedrijven onder bepaalde voorwaarden een compensatie of tegemoetkoming in de schade krijgen van de overheid. Deze mogelijkheid is vastgelegd in de wet en gebaseerd op het beginsel “gelijkheid van de openbare lasten”. Gloudemans is al jaren gespecialiseerd in en erkend als onafhankelijk deskundige op het gebied van bestuurlijk schadevergoedingsrecht, waaronder planschade en nadeelcompensatie. Onder de Omgevingswet is alle schade opgenomen in hoofdstuk 15 en wordt deze schade (vermogensschade en inkomensschade) nadeelcompensatie genoemd. Gloudemans kan u op diverse manieren van dienst zijn bij vraagstukken over het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht, zowel vooraf als achteraf.

Wat is onevenredig rechtmatig veroorzaakte schade?

Onevenredig rechtmatig veroorzaakte schade kan tijdelijk of permanent zijn, in de vorm van inkomensschade en/of vermogensschade (waardedaling van de onroerende zaak). In alle gevallen moet beoordeeld worden of de schade kan worden toegerekend, waarna eventuele compensatie volgt.

Een voorbeeld waarbij een onevenredige rechtmatige schade kan ontstaan, is het langdurig afsluiten van een weg door of in opdracht van de overheid. Hierdoor kan er voor bepaalde ondernemers nadeel ontstaan, zoals omrijdschade of verlies van klanten met schade in het inkomen tot gevolg.

Een ander voorbeeld is het wijzigen van een ruimtelijk plan of het verlenen van een omgevingsvergunning. Dit kan zowel direct als indirect leiden tot inkomensschade of een waardedaling van een onroerende zaak, vaak een woning of bedrijf. Een ruimtelijk plan kan directe schade veroorzaken door een opgelegde beperking in bebouwing of gebruik, terwijl indirecte schade kan worden veroorzaakt door de omgeving, omliggende woningen en bedrijven.

Hoe helpt Gloudemans?

Gloudemans kan u op diverse manieren van dienst zijn bij vraagstukken omtrent bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht, waaronder planschade en nadeelcompensatie. U kunt bij ons terecht voorafgaand aan een project, maar waar nodig ook achteraf.

Risicoanalyse

Door het opstellen van een advies in de vorm van een (schade)risicoanalyse, krijgt u vooraf inzicht in de schade die potentieel aanwezig is bij een project. Waar mogelijk ontvangt u ook suggesties om de schade te beperken.

Formeel adviseren

Gloudemans kan achteraf formeel adviseren in de vorm van een enkelvoudige of breder samengestelde schadecommissie.

Second opinion

Onze kennis en expertise kan, waar nodig, ingezet worden in de vorm van een second opinion.

Advies van onze experts nodig?

Heeft u vragen over planschade of nadeelcompensatie? Heeft u een schadeberekening of taxatie nodig? Neem contact op met Stijn Berns.

contact

Onze projecten

Onafhankelijk advies voor de NCG rondom de gaswinningsproblematiek in Groningen

Van de bouw van nieuwe wegen en woningen tot herstelwerkzaamheden. Iedere dag neemt de overheid besluiten over projecten in de openbare ruimte. Zo ook over de versterkingsmaatregelen rondom de gaswinningsproblematiek in Groningen. Deze versterkingsmaatregelen kunnen bij ondernemingen, eigenaren en bewoners leiden tot schade. Bijvoorbeeld doordat een winkel tijdelijk moet sluiten of een bewoner tijdelijk moet verhuizen. Gedupeerden kunnen bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een aanvraag indienen voor een schadevergoeding. Gloudemans voorziet de NCG de komende jaren van onafhankelijk advies rondom de aanvragen, om zo tot een juiste oplossing voor alle gedupeerden te komen.
Ontdek meer

Nieuwe woningen: wat zijn de risico’s op planschade?

De komende tien jaar moeten er één miljoen nieuwe woningen de grond uit worden gestampt. Dit betekent ook meer woningbouwplannen. Door de grote vraag naar nieuwe woningen is de vraag naar planschaderisicoanalyses ook gestegen. Ontwikkelaars – bijvoorbeeld woningbouwontwikkelaars – willen namelijk bij voorbaat weten hoeveel schade er zit in de ontwikkeling van een bepaald gebied. Ook zijn ze op zoek naar een antwoord op de vraag: als iedereen een schadeverzoek zou indienen, hoeveel zijn we dan kwijt aan schade?   Het antwoord op deze vraag is noodzakelijk om bij de overheid een bankgarantie af te sluiten. De planschaderisicoanalyses van Gloudemans helpen ontwikkelaars op weg. Benieuwd naar onze aanpak? In dit project voor de woningbouw in Amstelveen lees je hoe onze experts te werk gaan.
Ontdek meer

Centrumplan Waddinxveen

Een nieuw centrum voor Waddinxveen. In het afgelopen decennia is het voormalige winkelcentrum van Waddinxveen geamoveerd om de realisatie van het nieuwe centrum mogelijk te maken. Dit nieuwe winkelcentrum, het Gouweplein, vormt de nieuwe voorzieningen locatie van Waddinxveen. Er zijn diversie pleinen, winkelstraten, groen en een parkeergarage gerealiseerd. Deze maken onderdeel uit van het programma van 260 huur- en koopwoningen met bijna 20.000 m2 winkelruimte en diverse voorzieningen.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen