Paul Herder

mr.ing. P.W.H. (Paul) Herder

Paul is sinds 2008, met een uitstap naar de advocatuur, verbonden aan Gloudemans. Hij is gespecialiseerd in planschade en nadeelcompensatie.

Expertises

 • Planschade
 • Nadeelcompensatie
 • Onteigening
 • Pacht
 • Omgevingsrecht
 • Rentmeesterij

Functies

 • Deskundige planschade m.b.t. rijkscoördinatieregelingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Voorzitter Nadeelcompensatie Rijkswaterstaat
 • Deskundige nadeelcompensatie provincie Overijssel
 • Deskundige planschade/nadeelcompensatie provincie Noord-Holland
 • Voorzitter schadecommissie Buitenring Parkstad Limburg
 • Secretaris Adviescommissie Schadeschap luchthaven Schiphol
 • Deskundige planschade/nadeelcompensatie voor diverse gemeenten

Opleidingen

 • Beroepsopleiding advocatuur
 • Nederlands Recht, bestuursrecht, Universiteit Utrecht
 • Bos en natuurbeheer, Vastgoed en grondtransacties, Van Hall Larenstein, Velp

Gloudemans voor het land van morgen